Fagstoff

Utslipp av gasser

Publisert: 28.02.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Fabrikkpiper med mye røykDe globale CO2-utslippene økte etter at verden kom seg ut av finanskrisen i 2010. I følge det internasjonale energibyrået IEA var utslippene dette året på 30,6 gigatonn. Bildet er fra et kullkraftverk i Gelsenkirchen, Tyskland. Rensing av utslipp fra kullkraftverk er ansett som en av de viktigste utfordringene i arbeidet med å redusere CO2-utslipp.En bedrift har i en periode sluppet ut 1 000 tonn CO2 hvert år. Hvis dette fortsetter, vil det samlede utslippet de neste seks årene bli 6 000 tonn CO2. Bedriften får pålegg om at samlet utslipp i disse seks årene ikke må overstige 5 000 tonn.

Bedriften satser på å redusere utslippsmengden med en fast prosentsats hvert år.

Vi vil finne denne prosentsatsen.

Ved prosentvis reduksjon er vekstfaktoren

 k=1-p100

Tabellen viser utslippene i de seks aktuelle årene.

År123456
Utslipp i tonn10001000·k1000·k21000·k31000·k41000·k5

 

Summen av utslippene danner en geometrisk rekke med a1= 1000, k=1-p100 og n = 6.

Et samlet utslipp på 5 000 tonn i perioden gir likningen

Utregning av karbondioksidutslipp i GeoGebra. Bilde.  

Bedriften må altså redusere utslippet med 7,35 % per år for å nå kravet om utslipp på 5 000 tonn.