Fagstoff

Ytre og indre salgsmiljø

Publisert: 13.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Sandvika kjøpesenter

Butikken utformes med tanke på å øke salget og fortjenesten. Det innebærer at man tar beslutninger når det gjelder butikkens indre og ytre miljø, vareutvalg og vareplassering.

Vi vil ha kunder inn i butikken vår for at de skal kjøpe varer av oss. Men dette er kanskje ikke den rette måten?Vi vil ha kunder inn i butikken vår for at de skal kjøpe varer av oss. Men dette er kanskje ikke den rette måten?
Fotograf: Josh Gosfield
 

De fem p-ene:

  • produkt
  • pris
  • plass eller distribusjon
  • påvirkning
  • personale

 

 

Fargerik fargehandel / kremmerYtre salgsmiljø: Får du lyst til å besøke denne butikken? Kan du forklare hvorfor?
Fotograf: Jørn Areklett Omre
 

 

Indre salgsmiljø: Får du lyst til å handle noe i denne butikken? Kan du forklare hvorfor?Indre salgsmiljø: Får du lyst til å handle noe i denne butikken? Kan du forklare hvorfor?
Fotograf: Kaur Simmi
 

I butikken

Butikken er et eget markedsføringsmedium. Butikkens fasade (ytre miljø) skal trekke kundene inn i butikken, mens butikkens interiør (indre miljø) skal få de kundene som er i butikken, til å kjøpe mer. Det er viktig at butikkens indre og ytre miljø tilpasses målgruppen (kundene), slik at de trives i miljøet.

Bedriften kan fremme profileringen og salget gjennom å gjøre tiltak i sitt ytre og indre salgsmiljø.

Det ytre salgsmiljøet består av selve lokalets beliggenhet, fasaden, inngangspartiet og utstillingsvinduene.

Det indre salgsmiljøet består av innredning, belysning, renhold og orden, vareplassering og personale.

Det fysiske ytre og indre salgsmiljøet er det miljøet som kunden møter. Dette miljøet er en del av p-en plass, og det er også en del av p-en påvirkning fordi det bidrar til å fremme salget (Sales Promotion).

Det ytre salgsmiljøet har som oppgave å få kundene til komme inn, mens det indre salgsmiljøet har som oppgave å få de kundene vi har fått på besøk, til å kjøpe varene våre.

Profilering

Med profilering tenker vi på alt det vi gjør for at omverdenen skal bli oppmerksom på oss og det vi har å selge. Når bedriften trykker firmalogoen på arbeidsklær, firmabiler, skilt, penner, nøkkelringer og krus, er det et eksempel på profilering.

Hensikten med profileringen er selvfølgelig å øke salget. Men det er ikke bare profilering som bidrar til økt salg. Hele det fysiske salgsmiljøet har betydning for salget.

Det vi må finne ut, er hvilke tiltak skal vi gjøre i det fysiske indre og ytre salgsmiljøet for i størst mulig grad å fremme profilering og øke salget. Hvordan bør vi altså utforme de ulike elementene i miljøet?

Ytre og indre salgsmiljø – oversikt

Det ytre salgsmiljøet

beliggenhet

fasade

inngangsparti

utstillingsvindu

Det indre salgsmiljøet

innredning

belysning

renhold og orden

vareplassering

personale

Oppgaver