Oppgave: Drøfte

Refleksjonsoppgaver til "Plantebevegelser"

Publisert: 11.03.2013, Oppdatert: 03.08.2017
Klatreplante

Gjennom å løse disse oppgavene skal du få oversikt over mangfoldet av måter planter beveger seg på. Du skal få innsikt i noen av mekanismene som ligger bak, og få øvelse i å bruke begrepene som er knyttet til planters bevegelser.

Gametofytt hvor arkegonium og anteridium er påtegnetDet flercellede haploide stadiet som produserer kjønnsceller hos planter, kalles gametofytt. Gametofytten på bildet er tvekjønnet og har både hannlige og hunnlige kjønnsorganer. 

En orkide som vokser mot lyset i vinduskarmenEn orkidé som strekker seg mot lyset. 

Kjempespringfrø med moden frukt.Kjempespringfrø sørger selv for noe av frøspredningen gjennom egenbevegelser med eksplosive kapsler. 

Kjøttetende plante som har fanget en flueDenne fluen ligger litt tynt an etter å ha besøkt en venusfluefanger. 

Bladmosaikk hos lønnBladmosaikk hos lønn.

 1. Hvilken kjønnscelle hos mosene og karsporeplantene tror du har taksiske bevegelser – eggcellen eller sædcellen?

 2. Plante som er lagt horisontalt på bakken Hva skjer med rot- og skuddveksten dersom en blomsterplante legges horisontalt? Hvilken faktor utløser dette, og hva kalles disse bevegelsene?

 3. Hvorfor bøyer skuddene i en potteplante seg mot lyset?

 4. Røtter er vanligvis positivt gravitropiske; de vokser nedover med tyngdekraften. Kjenner du tilfeller hvor røttene er negativt gravitropiske? Hva kan være årsaken til dette?

 5. Kjenner du til noen planter med blomster som har negativt fotonastiske bevegelser?

 6. Hvorfor tror du det kan være vanskelig å skille termonastier fra fotonastier?

 7. Kjenner du til noen frøspredningsmekanismer som er forårsaket av egenbevegelser hos planten?

 8. Når en pollenslange vokser på et arr, kan veksten være retningsbestemt og styrt av kjemiske stoffer. Hva kalles en slik bevegelse?

 9. Rhododendron blad som har foldet seg sammen ved lav temperatur (termonasti) Rhododendron med eviggrønne blader har en termonastisk bevegelse hvor bladene foldes slik at de henger sammenrullet og nedover ved lave temperaturer. Hva tror du er årsaken til dette?

 10. Hvorfor er thigmonastier generelt raskere bevegelser enn thigmotropismer?

 11. Hvordan bruker kjøttetende planter bevegelser for å fange byttet sitt?

 12. Hos noen trær stiller bladene seg slik at de ikke skygger for hverandre. Dette er en form for fototropisme som kalles bladmosaikk. Hva tror du dette kan være en tilpasning til?

 13. Hvorfor tror du det bare er tropismer og taksier, og ikke nastier, som har betegnelsene "positiv" og "negativ" foran seg?

 14. Lek deg litt med å lage noen morsomme betegnelser på retningsbestemte forflytninger (taksier) av deg selv. Bruk ”positiv”/”negativ” og en forstavelse foran -taksi. Test ut på medelever om de skjønner hva betegnelsene betyr!
Relatert innhold

Fagstoff

Generelt