Fagstoff

Oppsummering av nøkkeltall for bedriften vår

Publisert: 12.03.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Termometer

Her er en oppsummering av nøkkeltallene for bedriften vår.

Nøkkeltall per

 31.12.X1

 31.12.X0

LØNNSOMHET
(rentabilitet)

 

 

Dekningsgrad

39,7 %

32,5 %

Resultatgrad

2,7 %

-0,3

Egenkapital – rentabilitet etter skatt

55,8 %

-5,5 %

Totalkapitalrentabilitet

25,6 %

-1,3 %

LIKVIDITET


 

Likviditetsgrad 1

1,5

1,0

Likviditetsgrad 2

1,2

0,8

Arbeidskapital

64 500

300

FINANSIERINGEgenkapitalprosent (soliditet)

37,8 %

23 %