Fagstoff

Lønnsomhet – basert på balanseregnskapet

Publisert: 12.03.2013, Oppdatert: 25.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Termometer

En noe mer avansert form for beregning av lønnsomhet kalles rentabilitet. Rentabilitet har å gjøre med hvor lønnsom driften har vært – altså hvordan den kapitalen som er satt inn i bedriften, har forrentet seg eller «kastet av seg». Dette er ofte den viktigste delen av regnskapsanalysen. Eierne vil være spesielt interessert i resultatet av denne analysen.

Eierne av en bedrift ønsker å vurdere om de tjener mer penger ved å investere i bedriften enn ved å sette pengene i banken.Eierne av en bedrift ønsker å vurdere om de tjener mer penger ved å investere i bedriften enn ved å sette pengene i banken.
Fotograf: Svein Erik Furulund
 

Oppgave

Søk på http://www.purehelp.no/ og finn fram andre regnskap og let etter nøkkeltall for lønnsomhet.

Briller
Fotograf: Signe Dons
 

Forvrengte tall
Fotograf: Corbis
 

Bankens interesse for TKR

Det er banken som normalt har størst interesse av dette nøkkeltallet. Banken vil vurdere tallet opp mot den renten på lån de bruker overfor bedriften. Denne renten vil nok i dag ligge mellom 3 og 8 %. Det viser at en TKR på 25,6 % er svært bra.

Eierne vil gjerne sammenligne resultatet med hva de kunne ha oppnådd ved en alternativ investering, for eksempel ved å sette pengene i banken, i verdipapirer eller investere i en annen bedrift.

Nøkkelen til disse rentabilitet-analysene kan gjerne utrykkes slik:

ResultatInvestert kapital

Den investerte kapitalen kan være egenkapitalen eller hele balansesummen (totalkapitalen). Resultatet kan være resultat før eller etter skatt.

Egenkapitalrentabilitet (EKR)

Vi kan velge en av to varianter – EKR før eller etter skatt. Vi tar for oss den siste.

Årsresultat × 100Gjennomsnittlig egenkapital (EK)

Med gjennomsnittlig egenkapital mener vi at vi tar egenkapitalen ved begynnelsen av perioden (IB), plusser på egenkapitalen ved slutten av perioden (UB) og deler på to.

Grunnen til at vi bruker gjennomsnittlig egenkapital er at UB på mange måter kan være misvisende. Det kan for eksempel ha blitt investert ny egenkapital på slutten av året som ikke har «jobbet» hele året (det vil si ikke hatt betydning for hele årets resultat).

 
I vårt tilfelle får vi:

35 064 × 100(80 364 + 45 300) ÷2= 55,8%

I fjor var dette nøkkeltallet - 5,5% på grunn av underskudd.

Vi skal alltid være litt forsiktige med å si om noe er bra eller dårlig med hensyn til nøkkeltall. Vi kjenner kanskje ikke bransjen, bedriften og dens målsettinger. Vi vet kanskje heller ikke hvordan konjunkturene har vært, eller om bedriften er inne i en omstillingsprosess.

Men det å sammenligne med i fjor gir normalt mening. I hvilken retning har bedriften beveget seg? I vår bedrift har vi opplevd en stor forbedring. Og en avkastning på over 55 % vil nok for de aller fleste oppleves som enestående.

Totalkapitalrentabilitet (TKR)

Her finnes bare én variant, og du vil se en del likhetstrekk fra forrige analyse. Formelen er:

(Driftsresultat + finansinntekter) × 100Gjennomsnittlig totalkapital

 

(51 000 + 1 600) × 100(212 400 + 198 100) ÷ 2= 25,6%

I fjor var dette nøkkeltallet - 1,3 % på grunn av underskudd.

Vi gjør oss de samme tankene når vi vurderer TKR, som når vi vurderer EKR, ettersom vi ikke kjenner alle fakta.

Sum anleggsmidler

 

19 500

 


Sum egenkapital

 

 80 364

Sum omløpsmidler

192 900

Sum langsiktig gjeld

3 636

Sum kortsiktig gjeld

128 400

Sum eiendeler

212 400

Sum EK/gjeld

212 400

 

Resultatregnskap

Salgsinntekter

   1 301 000

Varekostnader

      785 000

Dekningsbidrag

516 000

Andre driftskostnader

      465 000

Driftsresultat

        51 000

Renteinntekter

          1 600

Rentekostnader

          3 900

Ordinært resultat før skattekostnad

           48 700

Skattekostnad

           13 636

Årsresultat

        35 064