Fagstoff

Hva er egentlig en regnskapsanalyse?

Publisert: 12.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Termometer

En regnskapsanalyse er å sammenlikne tallstørrelser fra resultatregnskapet eller balansen med andre tallstørrelser fra resultatregnskapet eller balansen.

Mann med kalkulator
Fotograf: Corbis

 

En regnskapsanalyse er å sammenligne tallstørrelser fra resultatregnskapet eller balansen med andre tallstørrelser fra resultatregnskapet eller balansen.

Under har vi tegnet to tabeller – en for resultatregnskapet og en for balansen for bedriften vår. Vi har gruppert eller slått sammen en del tallstørrelser fra regnskapet i eksempelet vi viste i introduksjonen. Videre har vi satt inn noen av tallene fra regnskapet i boksene (der har vi bare tatt med tall fra det siste året).

Når vi videre drøfter tallene, vil vi bruke denne illustrasjonen i analysene våre.

Bedriften vår

Balansen

Sum anleggsmidler

19 500

Sum egenkapital

80 364

Sum langsiktig gjeld

   3 636

Sum omløpsmidler

192 900

Sum kortsiktig gjeld

128 400

Sum eiendeler

212 400

Sum EK/gjeld

212 400

 

Resultatregnskap

Salgsinntekter

   1 301 000

Varekostnader

      785 000

Dekningsbidrag

516 000

Andre driftskostnader

      465 000

Driftsresultat

        51 000

Renteinntekter

          1 600

Rentekostnader

          3 900

Ordinært resultat før skattekostnad

           48 700

Skattekostnad

           13 636

Årsresultat

        35 064