Fagstoff

Etiske dilemmaer

Publisert: 13.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Trond Giske foredrag

Her ønsker vi å øke bevisstheten om etiske valgsituasjoner og dilemmaer. Hvordan kan vi finne balansen mellom hensynet til inntjening og hensynet til kundenes rettigheter, ønsker og behov?

 

 

Dilemma valg mellom to like ubehagelige alternativer.

 

 

 

 

Er det greit å jukse til eksamen hvis sjansen for å bli oppdaget er liten?Er det greit å jukse til eksamen hvis risikoen for å bli oppdaget er liten? 

 

Oppgave:
Etiske dilemmaer

Drøft følgende spørsmål:

 • Din beste venn skulker noen skoletimer og ber deg lyve for læreren. Hva gjør du?
 • Er det greit å jukse til eksamen hvis risikoen for å bli oppdaget er liten?
 • Er det greit å snyte på skatten?
 • Er det greit å bryte fartsgrensen i visse situasjoner?
 • Er det greit med «hvite løgner»?
 • Er det greit å kjøpe varer og tjenester billig fra mennesker som sulter?
 • Du oppdager kritikkverdige arbeidsforhold hos en samarbeidspartner som din arbeidsgiver tjener godt på. Bør du melde fra til din overordnede?

Drøft og gi eksempler på andre etiske dilemmaer fra hverdagslivet.

Det er ikke viktig å bli enige om ett svar, men å øve seg i etisk tenkning

 

Oppgave:
Image showing the thumbnail for content named \"Etisk dilemma\"Etisk dilemma
Forfatter: Gunnar Ottesen
Leverandør: Amendor AS
 

 

 

Et nøkkelspørsmål for å kontrollere valgene våre, er følgende: Tåler handlingene dagslys? En bedrift som blir tatt i løgn, vil rEt nøkkelspørsmål for å kontrollere valgene våre er følgende: Tåler handlingene dagslys? En bedrift som blir tatt i løgn, vil raskt kunne tape ansikt og miste sitt gode omdømme.
Fotograf: Espen Bratlie
 

Etiske valgsituasjoner og dilemmaer

Salgs- og servicemedarbeidere i reiselivet kommer ofte i situasjoner som krever evne til etisk overveielse. En hovedutfordring er å finne balansen mellom hensynet til inntjening og hensynet til kundenes rettigheter, ønsker og behov.

Et etisk dilemma er en situasjon som er preget av tvil og usikkerhet.

Hvilke valg tar vi?

I fattige land er det mulig å kjøpe varer og tjenester til svært lave priser. Det gjør det mulig å videreselge varer og tjenester med veldig god fortjeneste.

Det kan oppstå et etisk dilemma hvis det bedriften er mest økonomisk tjent med, ikke stemmer med juss, verdier, etikk eller omdøDet kan oppstå et etisk dilemma hvis det bedriften er mest økonomisk tjent med, ikke stemmer med juss, verdier, etikk eller omdømme.
Opphavsmann: Kjell Rosland
 

Kontrollspørsmål

 • Økonomi: Øker lønnsomheten?
 • Juss: Er det innenfor gjeldende lover og regler?
 • Verdier: Er det i samsvar med virksomhetens verdigrunnlag?
 • Omdømme: Påvirkes kundenes tillit til virksomheten?
 • Etikk: Er det rett og riktig?

Dilemmaer kan oppstå når svaret på ett eller flere av spørsmålene i figuren ovenfor er nei.

 

 

Tenk over

Både økonomiske og ikke-økonomiske hensyn kan ligge til grunn for valg av samarbeidspartnere og underleverandører. Bør bedriftsøkonomiske hensyn alltid vektes framfor moral og risikoen for å tape omdømme?

 

 

Etikk krever øvelse

For å finne ut om en avgjørelse er etisk forsvarlig, kan vi stille oss selv noen kontrollspørsmål:

 •  Er det lovlig?
 •  Er det i samsvar med verdiene våre?
 •  Er det riktig?
 • Beholder vi vår troverdighet?
 •  Lønner det seg?
 • Lar det seg begrunne?