Fagstoff

Etisk turisme

Publisert: 13.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Trond Giske foredrag

Hva mener vi med etisk turisme? Enkelt sagt er det rett og slett turisme som er til fordel for den lokale befolkningen og det lokale miljøet.

CO2-utslipp fra fly må holdes på et bærekraftig nivå slik at vi ikke ødelegger sårbar naturCO2-utslipp fra fly må holdes på et bærekraftig nivå slik at vi ikke ødelegger sårbar natur. 

Oppgave:
Planlegge etisk turisme?

Drøft og gi eksempler på hva som menes med etisk turisme.
Hva mener du selv?


Planlegg en etisk turistreise.

 

 

 

 

 

Anbefalingene i de ti retningslinjene ble vedtatt i 1999 av General Assembly of the World Tourism Organization og anerkjent av FN to år senere.

 

 

Ayurveda (sanskrit)

– «læren om livet», blant annet om kosthold og alternative medisinske behandlingsformer

 

 

 

 

Oppgave:
Paradise Farm – en etisk modell?

Drøft i hvilken grad tilbudet fra Paradise Farm oppfyller retningslinjene for ansvarlig og bærekraftig turisme.

Hva er etisk turisme?

Etisk turisme er en form for turisme som tar vare på og er til fordel for lokalsamfunnet og omgivelsene. Den omfatter fattigdomsbekjempelse, vannforsyning, fredsarbeid, barneomsorg, hensyn til handikappede, støtte til utdanning, kulturbevaring, viltvern, naturbeskyttelse og så videre.

Organisasjonen Grønn Hverdag jobbet for at det skal bli enklere og morsommere å leve miljøvennlig og etisk. De gav følgende råd for etisk bevisste turister:

 • Reis kort, for lange reiser gir større klimagassutslipp enn korte reiser.
 • Reis sjeldnere og bli lenger, for det gir mindre klimagassutslipp og mer opplevelse.
 • Velg miljøvennlige transportmidler, for eksempel heller tog og buss enn bil.
 • Betal klimaavgift for blant annet fly- og bilreiser. Se mer om klimakvoter her: Mitt klima og co2.klif.no 
 • Lei feriested i stedet for å eie, for eksempel på hytte- eller småbåtferie.
 • Bytt bolig med andre i ferien, for vi sparer penger og miljøet ved å begrense behovet for ferieboliger. Se blant annet Hyttebytte.noHomeLink Norge 
 • Velg miljømerket hotell.
 • Velg økologisk og vegetarisk mat. Se blant annet Bio Hotels  og www.veggieheaven.com.

Global etikk?

Global Code of Ethics for Tourism (GCET) har vedtatt ti retningslinjer eller prinsipper for ansvarlig og bærekraftig turisme. De dekker de økonomiske, sosiale, kulturelle og miljømessige sidene av reiseliv og turisme og handler om:

 1. turismens bidrag til gjensidig forståelse og respekt mellom folk og samfunn
 2. turisme som middel til å oppnå individuell og kollektiv realisering
 3. turisme som en faktor i en bærekraftig utvikling
 4. turisme som bruker av menneskehetens kulturarv og bidragsyter til å styrke den
 5. turisme som en fordelaktig næring for vertsland og lokalsamfunn
 6. forpliktelsene til de involverte i utviklingen av turisme
 7. retten til å drive med turisme
 8. bevegelsesfrihet for turister
 9. rettighetene for arbeidere og entreprenører i turistindustrien
 10. innarbeiding og iverksetting av prinsippene i FNs Global Code of Ethics for Tourism

Paradise Farm

Paradise Farm på Sri Lanka ble startet av nordmannen Arne Fjørtoft i 1997 for å fremme økologisk jordbruk blant småbønder. De produserer blant annet grønn te, kokosnøttolje, ulike urter og krydder. Målet er at produksjonen skal sikre bøndene arbeid, velferd og sosial utvikling i lokalsamfunnet.

Paradise Farm ligger idyllisk til i uberørt regnskog, med utsikt over fjell, skoger, elver og fosser. Den uberørte naturen danner rammen for økoturisme med ayurveda og andre helseprodukter.

Les mer her:

http://www.paradisesrilanka.com/