Fagstoff

Undervisningsopplegg: Velferdsstatens utfordringer

Publisert: 20.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Perspektivmeldingen 2013

Dette er et undervisningsopplegg laget av Finansdepartementet. Opplegget handler om utfordringer for velferdsstaten og tar utgangspunkt i Perspektivmeldingen 2013.

Velferdsstatens utfordringer

Perspektivmeldingen 2013 handler om rammer og utfordringer for en bærekraftig politikk i et langsiktig perspektiv og hvilke valgmuligheter vi har i møte med utfordringene. Informasjon fra Perspektivmeldingen inngår også som en del av undervisningsopplegget. Undervisningsopplegget er beregnet for samfunnsfag Vg1/Vg2.

Undervisningsopplegget dekker disse læreplanmålene i samfunnsfag Vg1/Vg2

Læreplanmål i samfunnsfag som undervisningsopplegget angår direkte:

diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane han står overfor

Læreplanmål i samfunnsfag som undervisningsopplegget angår indirekte:

gjere greie for sentrale kjenneteikn ved den økonomiske politikken i Noreg

reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø

Undervisningsopplegget

elevsamarbeid
Fotograf: Paul Sigve Amundsen

Undervisningsopplegget er beregnet til å dekke en økt på 2 x 45 minutter og er delt opp i tre ulike trinn. Det legger opp til både selvstendig elevarbeid og lærerstyrt fellesundervisning, men det er også mulighet for at elevene kan arbeide seg gjennom trinnene helt på egen hånd. En nærmere anbefaling av hvordan man bør gjennomføre opplegget, er å finne under de ulike trinnene. Du finner lenker til alle trinnene i lenkesamlingen.