Fagstoff

Etiske utfordringer i reiselivet

Publisert: 13.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Trond Giske foredrag

I reiselivsnæringen er det mange etiske utfordringer. Her tar vi for oss noen av de «vanligste» etiske utfordringene for norsk reiselivsnæring.

Vi vil gjerne ha en rimelig ferie på et eksotisk reisemål. Men hva foregår egentlig bak den luksuriøse fasaden?Vi vil gjerne ha en rimelig ferie på et eksotisk reisemål. Men hva foregår egentlig bak den luksuriøse fasaden?
Fotograf: Jan Ovind
 

Oppgave:
Dobbeltmoral eller latskap?

Norske forbrukere er positive til bedrifter som praktiserer etisk handel. Men de fleste forbrukere gjør likevel lite for å sjekke varer og tjenester de kjøper.

Drøft om det kan skyldes dobbeltmoral eller latskap.

 

Oppgave:
Ikke ulovlig, men kanskje uetisk?

Drøft og gi eksempler på handlinger som kan være uetiske selv om de ikke er ulovlige.

 

 

 

 

 

 

Å diskriminere betyr å gjøre forskjell på, vanligvis i betydningen å behandle noen dårligere enn man behandler andre.

 

 

 

 

 

 

Senter mot etnisk diskriminering ønsker å kartlegge diskriminering på norske utelivssteder, og har lagt ut dette postkortet med Senter mot etnisk diskriminering ønsker å kartlegge diskriminering på norske utelivssteder, og har lagt ut dette postkortet med spørreskjema på baksida.
Fotograf: Stein J. Bjørge
 

Forbrukerne vil ha etikk, takk …

Norske forbrukere ønsker etisk handel. Likevel kjøper vi varer og tjenester som er produsert under opprørende forhold: med tvangsarbeid, barnearbeid, på helseødeleggende arbeidsplasser, med lange arbeidsdager, grov diskriminering og lønn under fattigdomsgrensen.

Svært få forbrukere undersøker hvordan produktene de kjøper, er produsert. Mange ser ut til å mene at etisk handel er fint, men at det er bedriftenes ansvar, og at vi trenger lover som beskytter forbrukerne mot uetiske varer og tjenester.

Forbrukernes holdning er en utfordring for reiselivsbedriftene. Du kan lese mer her:

Hva er etisk handel 

Ethical travel 

Tenk over
Har vi som forbrukere ansvar for å undersøke nærere om varer og tjenester vi kjøper?

Diskriminering

Benevnelsen diskriminering brukes vanligvis om en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av andre individer, etniske grupper, nasjonaliteter og religiøse samfunn – vi snakker for eksempel om rasediskriminering og kjønnsdiskriminering.

Servicemedarbeidere skal være høflige og sømmelige overfor gjester, samarbeidspartnere, lokalbefolkning og andre mennesker de møter. De skal opptre med respekt både for andres og egen kultur og religion – og for normer for oppførsel og atferd.

Hoteller og serveringssteder har rett til å ha regler om nedre aldersgrense, antrekk, oppførsel overfor andre gjester og overfor ansatte og lignende. De samme reglene må gjelde for alle gjester.

NHO Reiseliv har lagt vekt på at medlemsbedriftene skal tilby et trygt og hyggelig miljø uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn, seksuell legning eller funksjonshemming. Brosjyren «Diskriminering av gjester – hva gjelder?»  har informasjon om lovgivningen og tips om hva bedriften kan gjøre for å forebygge og håndtere situasjoner hvor diskriminering kan bli et tema.

Korrekt informasjon

Å reise er å oppleve. Mange reisemål byr på store opplevelser. Det er lett for reiseselskapene å falle for fristelsen til å skryte og bruke sterke adjektiver som «spektakulære historiske severdigheter», «unik mulighet», «enestående natur» og «en himmelsk beskuelse!».

Informasjonen skal være sannferdig og fullstendig. Overdreven skryt av destinasjonen, hotellet, stranden, servicen og så videre kan skape urealistiske forventninger hos reisende.

Det finnes flere eksempler på ufullstendig informasjon om lavpristilbud. Undersøkelser viser at det kan være vanskelig å finne billetter til den oppgitte prisen. Det kan være ulike begrensninger knyttet til tilbudet – for eksempel at prisen bare gjelder på bestemte dager, eller at det er lagt ut bare et lite antall billetter for salg. I noen tilfeller ser vi at den lave prisen ikke dekker nødvendige tillegg, for eksempel til bagasje, mat og drikke, eller gebyrer, for eksempel hvis vi glemmer ombordstigningskort, endrer navn på reisende eller lignende.

Villedende markedsføring av fergecruise 

Villeiande prisgaranti frå Swebus AB  

 

 

Tenk over

Det er en god regel at det vi sier, skal være sant, og at informasjonen skal vere fullstendig. Mangelfull informasjon er i beste fall forvirrende, i verste fall er den villedende og i strid med markedsføringsloven.