Fagstoff

Kampanjeplanen

Publisert: 20.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Overnatting

Med kampanje mener vi en konsentrert satsing i en avgrenset periode. Den kan være en selvstendig satsing eller del av markedsplanen. Her skal vi se på hva en kampanjeplan kan inneholde.

Uberørt natur – en viktig del av kampanjene for merkevaren NorgeUberørt natur – en viktig del av kampanjene for merkevaren Norge.
Forfatter: Kyrre Lien
 

 

Oppgave:
Kampanje for lokalt reiselivsprodukt

Ta utgangspunkt i et lokalt reiselivsprodukt, for eksempel et produkt som inngår i en markedsplan for et mer omfattende tilbud.

 • Beskriv kort hva som kjennetegner produktet.
 • Velg målgrupper. Begrunn valget.
 • Gi eksempler på aktiviteter du vil bruke for å nå de aktuelle målgruppene.

 

 

Tur med fiskebåt kan være ett av flere produkt som inngår i et mer omfattende reiselivstilbudTur med fiskebåt kan være ett av flere produkt som inngår i et mer omfattende reiselivstilbud.
Fotograf: Dag W. Grundseth
 

Avgrenset felttog

En kampanje er en konsentrert satsing i en avgrenset periode, for eksempel et felttog for ett bestemt produkt eller søkelys på én produktgruppe i et visst tidsrom. Vi konsentrerer innsatsen og ressursbruken innenfor et kort tidsrom, for eksempel noen få dager eller uker.

En kampanje kan enten være en selvstendig satsing eller en del av markedsplanen.

Innenfor reiseliv brukes kampanjer i både private og offentlige virksomheter. Som eksempel nevner vi Innovasjon Norges sommer- og vinterkampanjer. Det blir gjennomført kampanjeaktiviteter i samarbeid med norske og utenlandske partnere med utgangspunkt i Merkevaren Norge. Hensikten er å trekke turister til landet. I en kort og intensiv periode møter forbrukerne Norge som ferieland i en rekke ulike medier.

Kampanjen bygger på at Norge tilbyr opplevelser av vakker og uberørt natur, aktive naturopplevelser og lokal kultur og levemåte.

Kampanjeplanen

Nedenfor viser vi et eksempel på hva en kampanjeplan kan inneholde. Bruk av regneark gjør det enkelt å tidfeste aktiviteter og holde styr på budsjettet.

 1. Produkter
  beskrivelse av hvilke produkter vi skal lage kampanje for
 2. Målgrupper
  beskrivelse av hvilke målgrupper kampanjen retter seg mot
 3. Kampanjemål
  beskrivelse av kvantitative og kvalitative mål for kampanjen, med vekt på salgsmål, markedsandeler, lønnsomhet
 4. Kommunikasjonsbudskap
  beskrivelse av hvilket budskap som skal brukes for å nå fram til målgruppene
 5. Kommunikasjonskanaler
  beskrivelse av kanaler (medier) som målgruppene kan nås gjennom
 6. Aktivitetsplan
  beskrivelse av hvilke aktiviteter som skal settes i verk for å nå målene, tidsplan og budsjett for hver aktivitet

Evaluering

Når planene er skriftlig dokumentert, er det enklere å styre gjennomføringen og å vurdere resultatene. Avviksanalyse er det viktigste. Kontrollspørsmål kan for eksempel være:

 • Hvilke resultater nådde vi?
 • Hvordan ble resultatene sammenlignet med det vi planla?
 • Hva var årsaken(e) til avvik (positive og negative)?
 • Hva kan vi lære av kampanjens opplegg og resultater?

Evalueringen har til formål å finne ut hvordan vi senere kan forbedre oss, det vil si læring.