Fagstoff

Internett og e-handel

Publisert: 20.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Overnatting

De aller fleste aktørene i reiselivet har egne nettsteder og er også knyttet til større nettportaler. Ved utformingen av et nettsted er det viktig å vite hva man ønsker å oppnå, og å presentere et budskap som med få ord blir forstått og «treffer kunden hjemme».

VisitNorways norgesfilm blir vist på reiselivsmessen (Reiseliv 2009).VisitNorways norgesfilm blir vist på reiselivsmessen (Reiseliv 2009).
Fotograf: Heiko Junge
 

 

 

destinasjon betyr «reisemål»

 

 

Dersom det tar for lang tid å finne fram på nettsiden, blir kunden utålmodig og velger kanskje en konkurrent?Dersom det tar for lang tid å finne fram på nettsiden, blir kunden utålmodig og velger kanskje en konkurrent?
Fotograf: Helen King
  

 

 

Oppgave:
Bruk av Internett

 • Drøft og gi eksempler på bruk av Internett i markedsføringen av ulike typer reiselivsprodukter – både komplette reisemål og tilbud innen transport, overnatting, servering og attraksjoner.
 • Når egner Internett seg?
 • Når egner Internett seg ikke?

Begrunn svaret.

Visit …

Leverandører innen reiseliv kan enten utforme sitt eget nettsted eller knytte seg til en større portal.

En viktig nettportal for reiselivet i Norge er VisitNorway.no. Offisielle internettsteder, både nasjonale, regionale og lokale, bruker ofte visit i Internett-adressen, for eksempel VisitGreece.com,  www.visitdenmark.com, http://www.visitbergen.com og http://www.visitlofoten.com. 

Sosiale medier blir stadig viktigere, blant annet Facebook. Enkelte destinasjoner har opprettet egne grupper på Facebook, for eksempel Hellas.

 

Tips for satsing på Internett

 • Klargjør hva du vil med satsingen. Før du setter i gang, bør du ha en visjon om hva du tar sikte på å oppnå med satsingen på Internett. Det er bedre å komme litt forsinket på nettet enn å være først med en dårlig presentasjon.
 • Finn en nettløsning som passer til den eksisterende organisasjonen. Har medarbeiderne nødvendig kompetanse og tid til å kommunisere over Internett? Er organisasjonen tilpasset Internett? Hvis ikke bør du antakelig først gjøre noe med det.
 • Velg løsninger som gir merverdi. Informasjonen på nettet bør ikke være kopi av det som finnes i trykte medier. En god nettløsning gir ny og spennende informasjon.
 • Nettsider med hurtig søk. Den typiske nettkunden har dårlig tid, og det bør derfor ta kort tid å finne fram all vesentlig informasjon. Store bilder, lyd og videofilm kan være spennende og informativt, men det kan ta lang tid å laste ned.
 • Presentasjon på leserens premisser. Du kjenner uttrykket «som man roper i skogen, får man svar»? Sett deg i leserens sted når du skal presentere produktene og tjenestene. Start med det som er det viktigste for de kundene du ønsker å nå.
 • Bruk Internett for benchmarking. Både konkurrenter og andre fornyer stadig bruken av Internett. Hva er bra, og hva er dårlig? Ved å studere hvordan andre bruker Internett, kan du få ideer om hva du kan forbedre på dine egne sider.
 • Velg en løsning som tillater hurtige endringer. Våkne konkurrenter bruker også Internett. Derfor er det viktig å velge en teknisk løsning som – uten kostbar og tidkrevende eksperthjelp – gjør det mulig å endre tekst og layout raskt.
 • Lag budsjett for både ny løsning og vedlikehold. Nettsider er «ferskvare» – de blir smakløse hvis de ikke blir fornyet. Ingen gidder å oppsøke nettsteder som inneholder det samme uke etter uke.
 • Ha én ansvarlig nettredaktør. Myndighet og ansvar for satsingen på Internett bør være klart plassert. Uansett hvor liten organisasjonen er, bør det utpekes én ansvarlig nettredaktør.

 

Benchmarking – «å merke ut benken» – er et uttrykk fra håndverksbedrifter og går ut på at man skulle sammenligne seg med og lære av benken der den beste håndverkeren jobbet. I denne sammenhengen bruker vi det om å sammenligne effektiviteten i vår egen virksomhet med de bedriftene og organisasjonene vi oppfatter som «de beste». Sammenligningen kan omfatte produktivitet, kvalitet og arbeidsprosesser.