Veiledning

Undervisningsopplegg for lærer

Publisert: 19.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Logo for læreropplegg

Organisasjonskultur

Her er et forslag til hvordan du som lærer kan bruke fagstoffet og oppgavene i kapittelet Organisasjonskultur. Hensikten er at elevene skal få arbeide med stoffet på en aktiv og variert måte, og at de får tatt alle sansene i bruk. Ledelse kan fort bli et «voksent» tema som kan føles lite relevant for dem, og derfor er det viktig å diskutere begrepene og diskutere dem ut fra praktiske eksempler.

 

Uke

Forelesning

Oppgaver

1

Gå gjennom lysbildeserien og diskuter ting som kommer opp der, i klassen. Det kan være lurt at dere setter dere med stolene i hestesko – da blir konsentrasjonen og diskusjonene ofte bedre!

Gjør Ut på tur!-oppgaven. La elevene besøke nærmeste organisasjon for å undersøke kulturinnholdet og kulturuttrykkene der.

Gjør oppgaven Rydd i toppen! i par.


2

Gjør diskusjonsoppgavene i Satt på spissen som introduksjon til hver time, slik at elevene får diskutert problemstillinger om ledelse og dermed gjør det til noe konkret og praktisk. Ledelse kan ellers bli litt vanskelig å forstå!

Gjør Stå på stand!-oppgaven i klassen.

Gjør Kjør kamera!-oppgaven og presenter for klassen.