Oppgave: Drøfte

Refleksjonsoppgaver til "Fra frø til frø – en frøplantes livssyklus"

Publisert: 13.03.2013, Oppdatert: 03.08.2017
Løvetann fra skudd via blomst til frø

Gjennom disse oppgavene skal du få innsikt i hvor stor variasjon det er i måten frøplantene kan gjennomføre livssyklusen sin på. Du skal forstå hvorfor ulike strategier har utviklet seg i ulike miljøer, og spekulere på hvorfor vi også kan finne ulike strategier i ett og samme miljø.

SnøsøteSnøsøte er en av de få ettårige artene man finner i fjellet. 

Bråtestorkenebb som har spirt etter skogbrannBråtestorkenebb har frø som først spirer etter å ha opplevd høye temperaturer, for eksempel under en skogbrann. 

Aksetopper av geitesvingel med yngleskuddAksetopper av geitesvingel med nye spirer på morplanten (vivipari).

 1. Dvergsyre og snøsøte er blant de ytterst få ettårige fjellplantene. Hvorfor tror du ettårige fjellplanter er så sjeldne?

 2. Hvilken betydning tror du det kan ha for en plante å ha en langlivet frøbank?

 3. Hva tror du skjer dersom frø fra en ettårig plante fra middelhavsområdet sås ut under gunstigst mulige norske forhold? Flere utfall er mulige.

 4. Utviklingen av et frø til en plante. De aller fleste frø kan ikke spire umiddelbart etter at de er dannet. Hva tror du årsaken er til dette?
 5.  

   

 6. Hvorfor tror du det finnes planter med så mange ulike vokseformer og så ulik lengde på livssyklusen?

 7. Noen frø spirer først etter en skogbrann. Hva slags planter tror du dette er, og hva kan dette være en tilpasning til?

 8. Hvorfor tror du at vi finner mange av våre nyttevekster blant de toårige plantene?

 9. Agarve plante i ørkenenAgave.Flerårige planter som blomstrer bare én gang og så dør, bruker en risikabel strategi hvor "alle eggene legges i én kurv". Under hvilke forhold tror du en slik strategi lønner seg?

 10. Hvorfor tror du ettårige arter er spesielt vanlige i sterkt forstyrrede habitater?

 11. Hva tror du kan skje med tidspunktet for blomstring dersom en plante flyttes fra én breddegrad til en annen?

 12. Ikke alle frø går gjennom en hvileperiode. Noen frø spirer allerede mens de sitter på morplanten (ekte vivipari). Hvor tror du dette kan forekomme?

 13. Noen planter må gjennom en kuldeperiode før de kan blomstre. Hvilke planter tror du dette gjelder, og hvilken betydning har dette?
Oppgaver
Relatert innhold