Oppgave: Drøfte

Brenda Peters: Kryonikk handler om livet

Publisert: 01.10.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Bilde av røde roser med snø på  

 

Introduksjon

Alcor Life Extension Foundation er ledende i verden på kryonikkforskning og kryonikkteknologi. Kryonikk er ei form for kuldekonservering: Rett etter døden kjøles menneskekroppen ned til minus 196 grader celsius. Kryonikktilhengerne håper på at nedfryste mennesker kan bringes til live igjen en gang i framtida, når vitenskapen har kommet lenger enn i dag. Per i dag fins ingen teknologi som kan gjenopplive nedfryste kropper. I 2012 var tallet på personer som har latt seg fryse ned, rundt 250.

 

Reklamebrosjyren "Kryonikk handler om livet", som denne oppgava handler om, er skrevet av Brenda Peters, tidligere styremedlem hos Alcor.

 

 

 

Oppgave 1

Brenda Peters: "Kryonikk handler om livet"

Les reklamebrosjyren "Kryonikk handler om livet" av Brenda Peters og svar på spørsmåla nedenfor.

 

 1. Hva er kryonikk?
 2. Hva er hensikten med kryonikk?
 3. Hva er Alcors holdning til aldring og død?
 4. Karakteriser forfatterens ordvalg og gi eksempler.
 5. Om du hadde hatt muligheten til å leve evig på denne kloden, ville du ha grepet den? Hvorfor (ikke)?
 6. Er troa på vitenskapen også ei tro? Argumenter.

 

 

Oppgave 2

Klikk på lenka nedenfor og les teksten. Den er et utdrag fra boka Mitt verdensbilde, som er ei samling tekster av Albert Einstein (1879–1955). Sammenlikn Brenda Peters og Alcor-medlemmenes holdning til livet og døden med det Albert Einstein skriver om det samme emnet. Hvilke forskjeller finner du? Og hvilke tanker og holdninger appellerer mest til deg? Grunngi svaret.

 

 

Oppgave 3

Et retorisk blikk på teksten "Kryonikk handler om livet"

 1. Hvem er sender?
 2. Hva er emnet teksten handler om?
 3. Hva er formålet med brevet?
 4. Etos: Hvordan prøver sender å bygge opp troverdighet?
 5. Logos: Hva er de nøkterne faktaene i brevet?
 6. Patos: Hva slags språklige virkemidler og overtalelsesmåter bruker sender for å påvirke mottakerne?
 7. Hva tror du kjennetegner de mottakerne som reagerer positivt på dette brevet? (Og hvordan ville Albert Einstein reagert om han hadde mottatt et slikt brev?)
 
Relatert innhold

Faglig