Veiledning

Kjennetegn på måloppnåelse

Publisert: 18.03.2013
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Ingressbilde lærerressurs (kriterier for oppnåelse av kompetansemål)

Her får du en oversikt over hva du bør kunne for å oppnå forskjellige grader av måloppnåelse når du blir vurdert i fagstoffet om organisasjonskultur. Les nøye gjennom så du er bevisst når du lærer. Vær oppmerksom på at vi bruker begrepene organisasjonskultur og bedriftskultur litt om hverandre i dette kapittelet. Begrepene betyr stort sett det samme, men når vi bruker bedriftskultur, tenker vi mer spesifikt på organisasjonstypen bedrift enn når vi bruker organisasjonskultur.

Kapittelet Organisasjonskultur bygger på følgende kompetansemål i læreplanen for faget Markedsføring og ledelse 1:

«Eleven skal kunne drøfte aktuelle tiltak som ledelsen kan iverksette for å utvikle organisasjonskulturen.»

Oversikten nedenfor gir deg noen konkrete kriterier som hjelper deg å se hvor langt du har kommet i arbeidet med læreplanmålene.

Karakter 1–2
Lav måloppnåelse

Karakter 3–4
Middels måloppnåelse

Karakter 5–6
Høy måloppnåelse

 • Du vet hva kultur og subkultur er, og du kan gi eksempler på norsk kultur og hvordan den påvirker oss.
 • Du vet hva organisasjonskultur er.
 • Du vet hva kultur og subkultur er, og du kan gi eksempler på norsk kultur og hvordan den påvirker oss.
 • Du vet hva organisasjonskultur er, og hva vi mener med kulturinnhold og kulturuttrykk.
 • Du kan delvis forklare hva bedriftskultur kan brukes til på en arbeidsplass.
 • Du har noe innsikt i hvordan man kan analyser en organisasjonskultur, og du kan gi noen eksempler på hva man kan gjøre for å utvikle eller endre den.
 • Du vet noe om bedriftsfilosofier.
 • Du vet hva kultur og subkultur er, og du kan gi eksempler på norsk kultur og hvordan den påvirker oss.
 • Du vet hva organisasjonskultur er, og du vet hva vi mener med kulturinnhold og kulturuttrykk. Du finner lett eksempler i media og kan forklare forskjellen på de to begrepene kulturinnhold og kulturuttrykk.
 • Du vet hva bedriftskultur kan brukes til sett ut fra et ledelsesperspektiv.
 • Du har innsikt i hvordan man kan analysere en organisasjonskultur, og du vet hva man kan gjøre for å utvikle og endre en organisasjonskultur. Du finner eksempler på dette i media og kan forklare.
 • Du vet hvilke bedriftsfilosofier som omtales i kapittelet, og du kan forklare forskjellene mellom dem. Du kan gi eksempler på hver av de ulike filosofiene, og du kan reflektere rundt hvordan de kan påvirke bedriftskulturen på en arbeidsplass.