Fagstoff

Organisasjonskultur

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Bilde av en gruppe inspirerte og glade mennesker som jubler med hendene i luften.

Det er ingen selvfølge at en arbeidsplass er et trivelig sted å være der man yter sitt beste og bidrar positivt for å nå bedriftens mål. Forskjellige organisasjoner har forskjellig kultur og filosofi, og det er ikke alle kulturer som passer din personlighet og får deg til å realisere ditt potensial. I dette kapittelet skal du lære om organisasjonskultur og hva bedriftsledere kan gjøre for å utvikle organisasjonskulturen i en bedrift. For at medarbeiderne skal føle eierskap til jobben sin og trekke i samme retning, er det nødvendig at man analyserer, endrer, skaper og samarbeider. Fornøyde ansatte er lite borte fra jobben og bidrar mer til bedriftens resultat enn mindre fornøyde ansatte. En organisasjon når målet sitt lettere om medarbeiderne spiller på lag. Likevel: Det finnes ingen fornøyd-garanti – dette er et ansvar ledelsen og de ansatte må ta sammen.