Fagstoff

Innhenting av data

Publisert: 06.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Måling av lengden av rekeskall

Du kan innhente data fra forsøk på mange ulike måter. Hvilke metoder man velger i det enkelte tilfellet, kommer an på hva som skal måles og hvilke data som skal registreres.

 

To gutter med datalogger utplassert i skog. Foto.Datalogger legges ut i felten for å samle data over lengre tid. Utstyret er godt innpakket i plastposer, slik at bare følerne stikker ut. Her er det temperatur, lys og relativ fuktighet som skal registreres gjennom et døgn.
Fotograf: Erlend Malmo
    

Skjermdump fra programvare.Oversikt over datasett og to grafer. Skjermdump fra DataStudio, med data fra en tur med "Spaceshot".  

Enkel tabell. Illustrasjon.Skjema for registrering av forsøksdata. Eksempel på tabell fra fotosynteseforsøk.   

Innhenting av data

Data innhentet fra forsøk (kalles også empiri) kan være av ulike typer:

  • Kvalitative data er beskrivende, for eksempel farge, fargeendring, lukt eller form.
  • Kvantitative data er målinger eller registreringer, for eksempel måling av lengde, masse, strøm og lysintensitet eller registrering av antall egg i fuglereir.
    Til innhenting av slike data brukes ofte spesielt utstyr, instrumenter eller måleapparater, og man får oftest en mengde data som senere må bearbeides, analyseres og vurderes.

Datalogging

Elektronisk komponent med to bein.En lysmåler er ofte utstyrt med en lysfølsom motstand, som denne. Den har liten motstand når det er lyst, og stor motstand i mørke. Datalogging er en metode som gjør det mulig å få mange korrekte målinger raskt. Med datalogging er det mulig å registrere svært hurtige prosesser som ikke kan måles manuelt, eller å registrere mange målinger over lengre tid uten at man trenger å være til stede.

Datalogging er elektronisk registrering og lagring av data. Sensorer blir brukt til å måle verdier av for eksempel lys, temperatur, pH, oksygen eller lyd. Dataloggeren blir brukt til å registrere og lagre informasjonen fra disse sensorene. Dataene overføres deretter fra datalogger til datamaskin, der man får fram tabeller og grafer som kan bearbeides.

Tabeller

Ved innhenting av data er det viktig å ha klar en god tabell med kolonner og rader til verdier av den uavhengige variabelen og den avhengige variabelen. Det kan være lurt å gjøre plass til flere gjentatte forsøk, parallelle målinger og gjennomsnittsverdier.