Veiledning

Undervisningsopplegg for lærer

Publisert: 19.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Ingressbilde lærerressurs (undervisningsopplegg)

Organisasjonsoppbygging

Her er et forslag til hvordan du som lærer kan legge opp undervisningen om organisasjonsoppbygging. Kapittelet er lite, så det er tid til å gjøre mange oppgaver for å øve inn kunnskap og få i gang refleksjon rundt dette temaet. Det er et litt tørt tema, så noen digitale og samtidig kreative oppgaver kan være på sin plass!

 

Uke

Forelesning

Oppgaver

1

Start undervisningen med å finne ut hvilke organisasjoner elevene kjenner til. Hvor jobber de? Er de medlem av et idrettslag? Hvordan er disse organisasjonene organisert? Og hvorfor?

Bruk lysbildeserien og gå gjennom stoffet.

Gjør Satt på spissen-oppgaven og diskuter i klassen.

Gjør Kjør kamera!-oppgaven i par. Fremfør i klassen.

Gjør oppgaven Rydd i toppen! individuelt eller i par for å organisere stoffet.

2

Lag Klassens wiki i fellesskap der én elev noterer det dere kommer frem til.

Lag en glogg eller en prezi sammen med klassen i oppgaven Glogg i vei!. Fordel oppgavene for å få riktig og morsomt innhold.

Gjør repetisjonsoppgavene i På'n igjen! enten individuelt eller i par.

Sett sammen bedriftsgruppene og gjør Skriftlig oppgave: Følg en bedrift! og Muntlig oppgave: Følg en bedrift!.

Hver gruppe fremfører muntlig oppgave.