Oppgave: Repetisjon

På’n igjen!

Publisert: 19.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Piktogram for repetisjonsoppgave.

Få stoffet på plass!

Gjør denne oppgaven enten alene ved å lese og deretter skrive ned svar i et dokument eller ved å jobbe sammen med den du sitter ved siden av. Hvis dere velger å samarbeide, stiller dere hverandre annethvert spørsmål og svarer så godt dere klarer. Bla tilbake i fagstoffet og gi fyldige svar. Bruk litt tid på å formulere deg riktig slik at du vet at du faktisk kan det!

 

Repetisjonsspørsmål

 

 • Hvordan definerer vi en organisasjon?
 • Hva er organisering?
 • Gi eksempel på en organisasjon du kjenner, og beskriv hvordan organiseringen er der.
 • Hva mener vi med begrepene hovedfunksjoner og støttefunksjoner?
 • Er støttefunksjoner mindre viktige enn hovedfunksjonene?
 • Hvilke er de vanligste organisasjonsformene vi har?
 • Forklar begrepet linjeorganisering.
 • Hva er fordeler med å ha stabsfunksjoner? Når er det naturlig å ha det?
 • Når bruker vi en funksjonell organisasjon?
 • Nevn et eksempel på en divisjonsorganisasjon. Hvorfor organiseres bedriften slik?
 • Hva kjennetegner et prosjekt?
 • Hvilke typer bedrifter bruker typisk prosjekt som organisasjonsform?
 • Forklar hvorfor matriseorganisasjonsformen blir brukt, og hvorfor den kan være en vanskelig organisasjonsform.
 • Hva er det som avgjør hvilken organisasjonsform en bedrift utvikler?
 • Finn ut hva slags organisasjonsform disse virksomhetene har:
  • Rottefella
  • Sandvika Storsenter
  • Rema 1000
  • Orkla
  • din videregående skole