Oppgave

Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Piktogram for skriftlig oppgave.

Eksempelet fra virkeligheten

Nå begynner bedriftsoppgavene deres virkelig å nærme seg slutten – nest siste kapittel! Siden organisasjon og ledelse er en viktig del av bedriftens vei mot målet, er det fint at dere får analysert hvordan deres bedrift har bygd seg opp for å være effektiv og dekke alle de aktivitetene som utføres i virksomheten. Dere skal som vanlig lage lysark som dere bruker som støtte i den muntlige oppgaven som hører til.

Finn ut hva som er bedriftens overordnede mål

 

Oppgaven denne gangen er ganske enkel. Dere skal finne svar på: Hva er bedriftens overordnede mål?

 

  • Hvilken organisasjonsform har bedriften valgt? Beskriv ved hjelp av ord og illustrasjoner.
  • Bidrar denne organisasjonsformen til å nå bedriftens mål? I så fall: Hvordan?