Oppgave

Kjør kamera!

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Piktogram for filmoppgave 

Lag en oversikt!

Nå skal du få lage en film som gir oversikt over forskjellige organisasjonsstrukturer. Filmen din skal vise frem en organisasjon som har en enkel struktur, og en organisasjon som har større og mer krevende oppbygging. Ta utgangspunkt i fagstoffet i dette kapittelet og finn konkrete eksempler på de forskjellige strukturene på nettet. Bruk Photo Story denne gangen, og legg inn tekst, bilder og lyd i form av din egen stemme.

Filmen din skal gi svar på:

 

  • Hvilke typer organisasjoner har vi?
  • Hva skal en organisasjonsstruktur bidra til?
  • Hva kjennetegner de forskjellige strukturene?
  • Hvordan kan en liten organisasjon være bygd opp? Gi et eksempel på en liten og enkel organisasjon fra virkeligheten, og beskriv hvordan arbeidsoppgavene er fordelt her.
  • Hvordan kan en stor organisasjon være bygd opp? Gi eksempel på en større og mer komplisert organisasjon fra virkeligheten. Forklar hvordan arbeidsoppgavene er fordelt her, og hvor mange lag med ledelse organisasjonen har.

Spill filmen for klassen, og få tilbakemelding. Hva var bra, og hva kunne vært bedre? Bare konstruktiv tilbakemelding er lov!