Fagstoff

Reiselivsproduktet

Publisert: 20.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Overnatting

Et reiselivsprodukt må ta utgangspunkt i hva kundene/gjestene forventer. Hvilke ønsker og behov legger de vekt på? Hvordan kan vi imøtekomme dem? Hvordan kan vi formidle det særegne ved vårt produkt? Ofte handler det om å formidle de stemningene og opplevelsene som reisemålet representerer.

Rorbuferie i det kjente fiskeværet Reine i Lofoten – eksempel på et helhetlig reiselivsprodukt.Rorbuferie i det kjente fiskeværet Reine i Lofoten – eksempel på et helhetlig reiselivsprodukt.
Fotograf: Dag G. Nordsveen

 

Oppgave:
Reiselivsproduktet

Ta utgangspunkt i Lofoten – eller en annen norsk region med felles markedsføring av reiselivet.

  • Gi eksempler på reiselivstilbud innenfor transport, innkvartering, servering og attraksjoner. Forsøk å identifisere hvilke målgrupper Lofoten forsøker å tiltrekke seg.
  • Drøft hva som kjennetegner Lofoten som helhetlig reiselivsprodukt.
  • Drøft hvilken betydning et helhetlig reiselivsprodukt har for markedsføringen.

 

 

 

Det er mange yrkesgrupper som bidrar for at vi skal få til et godt helhetlig reiselivsprodukt!Det er mange yrkesgrupper som bidrar for at vi skal få til et godt helhetlig reiselivsprodukt! 

Helhetlig produkt

God forståelse av reiselivsproduktet er en forutsetning for valg av virkemidler i markedsføringen. Lofoten kan stå som eksempel på et helhetlig reiselivsprodukt.

Helhetlig reiselivsproduktEt helhetlig reiselivsprodukt omfatter transport, innkvartering, servering og attraksjoner.
Opphavsmann: Kjell Rosland
 

Alle aktiviteter som tar sikte på å skaffe og holde på kunder, må regnes som virkemidler i markedsføringen. En vellykket markedsføring innenfor reiseliv forutsetter kunde- og markedsorientering. Det innebærer at serviceyteren må ha en evne til å finne ut av kundens ønsker og behov, og – så langt det er mulig – sørge for at kunden får dekket sine behov og oppfylt sine ønsker.

I reiselivet er markedsføring ikke en oppgave for noen få spesialister som tar sikte på å skape kjappe salg, men snarere å utvikle og ta vare på gode kundeforhold. Det er kostbart å skaffe nye kunder. Gjenkjøp er svært viktig for lønnsomheten i reiselivet.

Lenker:

http://www.visitlofoten.com/ 
http://www.lofoten.info/ 

Kunde- og markedsorientering

Et serviceprodukt må ta utgangspunkt i hva kunden forventer. Vi må vite hvilke kunder vi skal betjene, og hvilke ønsker og behov disse kundene legger vekt på. I stedet for å forsøke å tilfredsstille alle mennesker, må vi ta sikte på å formidle det særegne som skal imøtekomme ønsker og behov hos våre utvalgte kundegrupper. For store deler av reiselivsnæringen betyr det evne til å formidle de stemningene og opplevelsene som reisemålet representerer.

Resepsjonister, servitører, guider, butikkmedarbeidere og bussjåfører har forskjellige oppgaver, men alle har en viktig rolle i markedsføringen. Reiselivsmedarbeiderne løfter i flokk.

Selv om vi lykkes overfor én kunde, er det ikke selvsagt at vi lykkes overfor alle. Neste kunde kan ha andre forventninger, og vi kan vi ikke uten videre kopiere suksessen vi hadde med forrige kunde. Ytelsen må skapes på nytt og på nytt.