Fagstoff

Markedsføringens virkemidler

Publisert: 20.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Overnatting

Markedsføring handler om å bruke virkemidler som fører til kjøp og gir fornøyde kunder som gjerne kommer tilbake. En av hovedoppgavene i markedsføring er å finne en gunstig sammensetning av virkemidlene.

Yrende folkeliv på Røros under Rørosmartnan!Yrende folkeliv på Røros under Rørosmartnan!
Fotograf: Dag Fonbæk
 

Oppgave:
Reiseliv på Internett

Ta utgangspunkt i din egen bostedskommune eller region.

Gå inn på Internett:

  • Hvilke reiselivstilbud finner du?
  • Kjenner du reiselivstilbud som ikke er på Internett?
  • Drøft hvorfor reiselivet markedsfører seg på Internett.

 

På reiselivsmesser får turoperatører og andre aktører i reiselivet direkte kontakt med kundenePå reiselivsmesser får turoperatører og andre aktører i reiselivet direkte kontakt med kundene.
Fotograf: Jon Hauge
 

 

Ifølge American Marketing Association er markedsføring en bedriftsoppgave som består av en rekke prosesser for å fremstille, kommunisere og levere verdier til kundene og tilrettelegge for relasjoner på en fordelaktig måte.

 

 

Oppgave:
Ta utgangspunkt i en reiselivsvirksomhet du kjenner. Hvilken vekt vil du tillegge hver enkelt av de fem p-ene i den aktuelle virksomheten?

«Her bakes det største brødet …»

Utenfor et bakeri i Pompeii ble det funnet rester av en steintavle med følgende tekst hogd inn: «Her bakes det største brødet – og det er billigere enn hos naboen.»

Markeder har eksistert i uminnelige tider. Rørosmartnan har eksistert i over 150 år. Den forvandler Røros til en livlig markedsplass med et yrende folkeliv og varer av mange slag: møbler, klær, spekepølser, kunsthåndverk og votter og skjerf.

Før i tida ble handelsmenn kalt markskriker. På markeder og torv ropte de ut sine tilbud. Virkemiddelet var en kraftig stemme og gode talegaver.

 


 

Her finner du drømmeferien!

Tidlig hvert nyår arrangeres det reiselivsmesser på forskjellige steder i Norge.

På messen møter reiselivet kundene sine ansikt til ansikt. Det gir grunnlag for god kommunikasjon, men direkte personlig kontakt mellom selger og kunde er en tidkrevende og kostbar form for markedsføring.

Reiselivet bruker en rekke ulike virkemidler og salgskanaler i sin markedsføring. Kombinasjonen av personlig møte mellom selger og kunde og elektronisk kommunikasjon er de sentrale virkemidlene for markedsføring innen reiseliv. Reiselivet er en foregangsbransje i bruk av Internett som kanal for markedsføring.

Konkurransemidler

Markedsføring dreier seg om å bruke virkemidler som fører til kjøp og skaper fornøyde kunder som gjør gjenkjøp.

Virkemidlene kan systematiseres på ulike måter. Vi bruker en tradisjonsrik inndeling – de såkalte fire p-ene: produkt, pris, påvirkning, plass (på engelsk: product, price, promotion, place). I tillegg kommer en femte gruppe – personale – som naturlig nok har fått stor betydning i servicenæringer.

  1. Produkt – utforming, innpakning, kvalitet, merkevare, garantier og reklamasjon
  2. Pris – valg av prisnivå og konkret fastsettelse av pris på et produkt, bruk av listepris, kampanjepris, rabatter og betalingsvilkår
  3. Påvirkning – annonser og annen reklame, personlig salg, PR og andre former for salgsfremmende tiltak
  4. Plass – lokalisering, salgssted, lager, logistikk, levering og transport
  5. Personale – personlig kundeservice, veiledning og kommunikasjon, håndtering av reklamasjoner

En av hovedoppgavene i markedsføring er å finne en gunstig sammensetning av disse virkemidlene. Sammensetningen kalles gjerne «Marketing Mix», eller markedsmiks.

Marketing mixMarketing mix.
Opphavsmann: Kjell Rosland

 

Tenk over

 For å lykkes i et overflodssamfunn må vi tilby varer og tjenester som dekker kundenes ønsker og behov. Ved valg av virkemidler i markedsføringen er hovedsaken å forstå sine kunder.