Oppgave: Problem

Året 2030 – valget er ditt

Publisert: 06.09.2010, Oppdatert: 24.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Noen av bygningene i Barcode-rekken i Operakvarteret i Oslo. Foto.  

Tenk deg inn i framtida til året 2030. Hvordan tror du Norge og verden ser ut da? Og hvordan vil du at det skal se ut? Hva skal til for å skape en positiv framtid? Hvilke prioriteringer skal til for at samfunnet skal utvikle seg i riktig retning?

Gå sammen i grupper. Lag en visjon om framtida. Du kan lage den som en billedfortelling med lyd, som en video eller lignende. Presenter deretter denne visjonen for resten av klassen.

Gå så sammen i gruppene igjen og sett opp en prioritert liste over tiltak som dere mener må gjennomføres for å nå denne visjonen. Til slutt diskuterer hele klassen seg fram til en samlet prioritert liste over tiltak. Presenter denne tiltakslisten for kommunens politikere.

Lag en reportasje hvor dere går ut i lokalsamfunnet og spør ulike grupper om hvordan de vil at lokalsamfunnet skal se ut i 2030. Presenter så denne reportasjen for kommunens politikere.

Politikk handler om å gjøre valg for framtida. Dere er sikkert alle enige om at vi ønsker å skape en god framtid for alle, men det er mange veier til målet, og det oppstår uenighet om hva som bør prioriteres. Og dermed er diskusjonen i gang.

Relatert innhold

Oppgave