Oppgave

Stortingsrepresentantene

Publisert: 07.09.2010, Oppdatert: 24.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Oppgave 1

Ta utgangspunkt i denne kilden:

Stortinget.no: Representanter og komiteer

 

a) Finn ut hva stortingsrepresentantene fra ditt eget fylke heter.
b) Hvilke partier kommer de fra, og hvilke komiteer sitter de i?

Oppgave 2

Bruk samme kilden som i spørsmål 1.
a) Undersøk kvinnerepresentasjonen i de komiteene som har høyest status, og i dem som har lavest status.
b) Hvilke komiteer har flest kvinner?
c) Hvor mange komiteer har kvinner som leder eller nestleder? Og hvilken status har disse komiteene?

Oppgave 3

Stortingsrepresentantene sender mer enn 1000 skriftlige spørsmål til statsrådene i løpet av en stortingssesjon. I dette registeret finner du en oversikt over skriftlige spørsmål til statsrådene fra stortingsrepresentantene og svarene de fikk.

Stortinget.no: Skriftlige spørsmål og svar

 

a) Finn de spørsmålene som er stilt til kunnskapsministeren, og undersøk hvilke og hvor mange som handler om videregående  utdanning.
b) Velg ut noen av spørsmålene og finn ut hva statsråden svarte.

 

Relatert innhold

Oppgave