Oppgave: Arbeidsoppdrag

Kristin på reise

Publisert: 13.02.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Autumn weather Nov 15

Kristin har vært ute i verden og reist. Hun har møtt mange mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Dette har gitt henne noe å tenke på, og kanskje kan hun også gi noen gode råd. Du kan høre henne fortelle om sine erfaringer. Stemmer Kristins erfaringer med det du har opplevd i møte med andre kulturer?

 

Husker du hva interkulturell kommunikasjon går ut på? Hvis ikke, bør du se på denne artikkelen: Interkulturell kommunikasjon med en beskrivende kulturforståelse.

 Kristin på reiseKristin på reise 

 

Kristin på reise 

 

Oppgaver

Drøft

  1. På hvilken måte handler Kristins reiseråd om interkulturell kommunikasjon?
  2. Er det en beskrivende kulturforståelse hun bruker?
  3. Synes du hennes omtale av andre kulturer er essensialistisk? (Se Det essensialistiske kulturbegrepet.)

Lag brosjyre eller plakat

1. Kwintessential.com er en britisk nettside som gir råd til forretningsfolk om hvordan man bør opptre i ulike land. Kristin nevner Frankrike, Japan og en rekke andre land. Bruk Kwintessentials alfabetiske liste og velg ett av landene hun omtaler. Basert på hennes råd og det du finner hos Kwintessential, skal du lage en liten reisebrosjyre med gode råd om hvordan man bør kommunisere for å oppnå god kontakt med mennesker i det aktuelle landet. Du kan for eksempel lage brosjyren i Microsoft Publisher. (Se Interkulturell Guide.)

Trillekofferttrillekoffert

2. Denne kofferten skal på forsiden ha en "plakat" med 10 gode råd om interkulturell kommunikasjon og hvordan man bør opptre i møte med andre kulturer. Skriv rådene.

Diskuter

  1. De fleste av oss har gjort noen kulturelle eller språklige tabber når vi har vært ute og reist, eller når vi har vært sammen med mennesker fra en annen kultur. Har du gjort noen slike tabber? Kan du bruke noen av begrepene du har lært, til å forklare hva som gikk "galt"?
  2. "Å reise kan være en fin måte å opparbeide seg interkulturell kompetanse på."  Diskuter påstanden.