Oppgave: Drøfte

Albert Einstein: Verden slik jeg ser den

Publisert: 01.10.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Portrettbilde av den sveitsiske fysikeren Albert EinsteinAlbert Einstein (1879–1955).

Introduksjon

Albert Einstein (1879–1955) er en verdensberømt fysiker. Han blei født i Tyskland i en jødisk familie. Da Hitler kom til makta i Tyskland i 1933, emigrerte Einstein til USA, og han blei amerikansk statsborger i 1940.

 

Einstein bidro med flere epokegjørende arbeider til utviklinga av den moderne fysikken, og han fikk nobelprisen i fysikk i 1921.

 

Du skal her lese den korte teksten "Om meningen med livet" og et utdrag fra teksten "Verden slik jeg ser den". Begge tekstene er henta fra boka Mitt verdensbilde (1934). Du finner dem ved å klikke på lenka nedenfor.

 

 

 

Oppgave 1

Spørsmål til tekstutdraga

 1. Hva legger Albert Einstein i det å være religiøs?
 2. Hva mener han er hensikten med vårt "korte besøk" her på jorda?
 3. Hvilke verdier er det Einstein framhever som sine idealer? 
 4. Begrunner han sine oppfatninger og verdier ut fra prinsipper som ligger utenfor ham selv, eller begrunner han dem ut fra egen erfaring?
 5. Hvilken grunnfølelse er ifølge Einstein kilden til både kunst, vitenskap og religion?
 6. Hva slags tanker har Einstein om Gud og et liv etter døden?
 7. Er du enig i at det er redsel og egoisme hos menneskene som har skapt ønsket om et liv etter døden?
 8. Einstein bruker mange språklige bilder i de to tekstene.
  • Finn minst fem gode eksempler på språklige bilder i tekstene, og forklar med dine egne ord hva bildene skal uttrykke.
  • Hva oppnår forfatteren gjennom bildebruken?

 

 

Oppgave 2

Sammenlikn to moderne verdensbilder

Klikk på lenka nedenfor og les teksten. Det er et reklamebrev for Alcor – en organisasjon som tilbyr å fryse ned mennesker i påvente av at vitenskapen en gang kan gi dem liv og helse tilbake. Brevet er fra 1990, og det er skrevet av daværende styremedlem i Alcor, Brenda Peters.


Sammenlikn Brenda Peters og Alcor-medlemmenes holdning til  livet og døden med det Albert Einstein skriver om det samme temaet. Hvilke forskjeller finner du? Og hvilke tanker og holdninger appellerer mest til deg? Grunngi svaret.