Fagstoff

Handlinga i dramaet

Publisert: 20.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Portrett av den engelske dramatikeren William Shakespeare William Shakespeare (1564–1616) regnes som den største engelsk-språklige forfatteren. 

Plott

Det vi får se i et teaterstykke eller i en film, er ikke hele historia, men utvalgte personer, scener og hendelser. De utvalgte hendelsene blir satt sammen slik at vi ser en logisk sammenheng mellom dem. Denne sammenhengende rekka av hendelser kaller vi plott eller handlingsgang.

Eksempel

I Shakespeares drama Romeo og Julie sniker Romeo og vennene hans seg inn på en fest hos Julies foreldre, herr og fru Capulet. Dette er ei dumdristig handling, for det er fiendskap mellom Romeos familie og Capulet-slekta. På denne festen møter Romeo Julie for første gang. Men fetteren til Julie, Tybalt, gjenkjenner Romeo og sverger hevn for denne uforskammetheten.

Scene fra filmen "Romeo og Julie" der Romeo møter Julie for første gang på en fest hos familien CapuletScene fra filmen "Romeo and Juliet" fra 1996. Regi: Baz Luhrmann. Claire Danes som Julie, Leonardo DiCaprio som Romeo. 

I denne scenen ligger kimen til både lykke og ulykke for hoved-personene: De blir hodestups forelsket i hverandre og kommer deretter til å gjøre alt for å kunne være sammen. Men Tybalt gir ikke opp hevnplanene sine, og når han seinere møter Romeo igjen, kommer det til en konflikt som ender med at Romeo dreper Tybalt. Konsekvensen blir at Romeo blir forvist fra byen, han og Julie blir atskilt fra hverandre, og det blir umulig for Julie å fortelle foreldrene at hun i hemmelighet har giftet seg med Romeo.

Dramaturgi

Måten plottet er bygget opp på, kaller vi også dramaturgi. Plottet kan bygges på ulikt vis, og det finnes ulike modeller eller mønstre. I dag bruker vi ordet dramaturgi ikke bare i teatersammenheng, men også generelt om det å bygge opp en spenningskurve i alle slags tekster, i filmer og fjernsyn og til og med i musikken.