Veiledning

Undervisningsopplegg for lærer

Publisert: 05.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Ingressbilde lærerressurs (undervisningsopplegg) 

Lover og regler i markedsføring

Her er et forslag til hvordan du som lærer kan legge opp undervisningen for kapittelet Lovverket i markedsføring.

Målet må være at elevene får en god oversikt over hva som er lov og ikke når man skal markedsføre et produkt eller en tjeneste. Dette gjelder naturligvis i grove trekk, det er ikke meningen at de skal kunne alle paragrafene på rams.

 

Uke

Forelesning

Oppgaver

1

Snakk dere gjennom lysbildeserien sammen og kom med eksempler på overtredelser av lovene.

Gjør oppgaven Satt på spissen sammen.

Gjør Kjør kamera! i par, vis for klassen.

Gjør Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!, lag lysark og fremfør dersom det er tid.

2

Gjør På'n igjen! sammen i plenum.

Gjør Muntlig oppgave: Følg en bedrift!. Fremfør rollespillene for klassen.