Fagstoff

En kort oppsummering av ulike samarbeidsformer

Publisert: 13.02.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Lokalmat

Her får du en kort og skjematisk oversikt over ulike samarbeidsformer i service- og varehandelsnæringen.

Samarbeids-former

Beskrivelse

Fordel

Ulempe

Frivillige kjeder

– samarbeidsgrupper av detaljister og grossister der målet er å effektivisere distribusjonen

– enkelt å få til, felles profilering mulig, kompetanseoverføring, samarbeid om ulike oppgaver

– uenighet kan oppstå fordi det er ulike eiere

Filialer

– gruppe av detaljhandelsbedrifter som har samme eier og er underlagt en sentral ledelse

– felles eier gir felles målsetning

– krever oppkjøp

Franchising

– lisenssystem der eieren av et produkt/system distribuerer dette gjennom selvstendige forhandlere

– får tilgang til et «ferdig» system for distribusjon

– koster en del, lite frihet når det gjelder løsninger

Merkeallianser

– samarbeid mellom to merker om promosjon eller produkt/produkt-innhold

– kan gi forbedringer både for produkt, image og kunnskap (avhengig av type allianse)

– Hvis partner gjør noe som er uheldig for imagen, smitter også det over. Liten innflytelse på partners valg

 
 

Oppgave

Finn tre–fem eksempler på hver av samarbeidsformene.

 

Hvilke samarbeidsformer har firmaene nedenfor?

 

Lacoste-butikk  

7-Eleven
Fotograf: Stian Lysberg Solum
 Bilde av to unge jenter som jobber på et bakeri i Oslo.
Fotograf: Berit Roald
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for