Fagstoff

Filialforetak

Publisert: 13.02.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Lokalmat

Et filialforetak er bedrifter som har samme ledelse og felles eier, men som drives som selvstendige enheter.

IKEA er et filialforetak med filialer over hele verdenIKEA er et filialforetak med filialer over hele verden.
Fotograf: Mark Lennihan
 

 

DNB har bankfilialer over hele landet, og har hovedkontor I OsloDNB har bankfilialer over hele landet og hovedkontor I Oslo.
Fotograf: Stian Lysberg Solum
 

Hva er et filialforetak?

Et filialforetak er to eller flere utsalg (butikker) som er felles eid og kontrollert. De har altså samme eier og en sentral ledelse. Innkjøp og markedsføring er sentralisert. Butikkene har de samme varegruppene.

Det kan gi flere økonomiske fordeler fordi en kan oppnå gode innkjøpsbetingelser – størrelsen gjør det mulig å kjøpe inn større kvanta til lavere priser. Transport- og lagerkostnader blir også rimeligere.

En stor produsent kan for eksempel kjøpe opp en rekke utsalgssteder og gjøre dem om til filialer. Dermed har produsenten skapt en vertikal integrasjon.

Det hender også at en grossist starter sitt eget filialforetak, eller at detaljister kjøper opp eller oppretter nye forretninger under en felles ledelse.

Eksempler på filialforetak er DNB, Dressmann, IKEA og Lindex.

Oppgaver

  1. Kan du finne flere eksempler på filialforetak? Hva med H&M?
  2. Se om du kan finne eksempler på filialforetak med bare noen få filialer. Kanskje det er noen i ditt lokalmiljø?

Ikke alle filialforetak er så store som eksemplene over. Et bakeri kan for eksempel ha to-tre utsalg (filialer) samme byIkke alle filialforetak er så store som eksemplene over. Et bakeri kan for eksempel ha to–tre utsalg (filialer) i samme by.
Fotograf: Lars Bahl
 

Oppgaver

Generelt