Fagstoff

Samarbeid og integrasjon

Publisert: 13.02.2013, Oppdatert: 07.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Lokalmat

Tidligere fantes det mange butikker som ikke hadde noen form for samarbeid med andre. I dag samarbeider de fleste bedrifter med andre på en eller annen måte.

Butikk i gammel stil, med handling over diskButikk i gammel stil, med handel over disk.
Fotograf: Bjørn Jørgensen
 

Varehus – vareutvalg fra flere bransjer i samme butikk

Supermarked – stor matvarebutikk

Kjøpesenter – flere uavhengige butikker samlet i et stort senter

 

City-Syd kjøpesenter utenfor TrondheimCity-Syd kjøpesenter utenfor Trondheim.
Fotograf: Kjell-Erik Moseid

Litt historie

Før butikkhandelen hadde vi noe som ble kalt omførselshandel (varer medbrakt fra gård til gård), torghandel og markedshandel. I takt med at folk bosatte seg i byer, utviklet detaljhandelen seg til butikkhandel (handel fra fast utsalgssted). I byer og større tettsteder vokste det fram bransjeforretninger. Samtidig fikk vi en utvikling mot såkalte varehus (flere bransjers vareutvalg i samme butikk) og supermarked (store matvarebutikker). Flere uavhengige butikker er i stadig større utstrekning samlet i kjøpesentre.

Butikkjedene oppstod ved at selvstendige butikker i samme bransje avtalte et organisert samarbeid om innkjøp, markedsføring og/eller finansiering. Etter 1980-årene har kjedene blitt sterkere og mer forpliktende i sitt samarbeid. Dette ser vi spesielt mellom grossist- og detaljistleddet. Det er dette som kalles vertikal integrasjon.

Integrasjon

I distribusjon benytter vi begrepet integrasjon. Verbet å integrere kommer fra latin og betyr «å gjøre hel». Å integrere betyr i dag å føye deler til en helhet eller enhet. I distribusjonen kan integrasjonen være horisontal eller vertikal.

Horisontal og vertikal integrasjonHorisontal og vertikal integrasjon.
Opphavsmann: Lene Hj Design
 

Horisontal integrasjon vil si at samme type distribusjonsledd samarbeider (eller slår seg sammen). Det kan for eksempel være at flere detaljister danner en større enhet. Eksempler på dette finner vi både innenfor sportsbutikker (G-sport), bokhandler (Norli) og apoteker (Apotek1).

Vertikal integrasjon vil si at distribusjonsledd på ulike nivå i distribusjonskanalen samarbeider (eller slår seg sammen). Det kan for eksempel være samarbeid mellom en grossist og en detaljist. For eksempel har de store forlagene egne utsalgssteder (Gyldendal har sin kjede ARK).