Fagstoff

Distribusjon

Publisert: 13.02.2013, Oppdatert: 07.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Lokalmat

Distribusjon handler om den måten produktet kommer ut til kundene på (for eksempel via en butikk). Her skal vi se på ulike distribusjonskanaler.

Gårdsbutikker selger direkte til forbrukerne – det vi kaller direkte distribusjon. Gårdsbutikker selger direkte til forbrukerne – det vi kaller direkte distribusjon.
Fotograf: Jon Hauge
 

Fryselageret til en matvarekjede.Fryselageret til en matvarekjede.
Fotograf: Bjørn Frostad
 

Oppgave
Alle de fire store matvarekjedene (Rema, ICA, NorgesGruppen og COOP) har egne grossistlager. Finn disse grossistlagrene på Internett og skriv en kort presentasjon.
Denne oppgaven kan du godt gjøre sammen med noen.

Distribusjonskanal

Samarbeidsformene er lettest å forstå når vi har klart for oss hvordan distribusjonskanalen ser ut. Distribusjonskanalen er den veien produktet tar fra produsent til forbruker. De ulike aktørene kalles distribusjonsledd.

Figuren viser fire ulike distribusjonskanaler – fire veier produktet kan ta fra det er produsert og til det er hos forbrukeren.Figuren viser fire ulike distribusjonskanaler – fire veier produktet kan ta fra det er produsert og til det er hos forbrukeren.
Opphavsmann: Lene Hj Design

De fire distribusjonskanalene

Den kanalen som mangler mellomledd, kalles direkte distribusjon. Da kjøper forbrukeren produktet rett fra produsenten. Det er tilfellet for mange tjenester. Det er ingen mellomledd mellom deg og frisøren når du kjøper deg en hårklipp. Et annet eksempel på kjøp direkte fra produsent er når vi handler i en gårdsbutikk. Bonden har da både produsert og videreforedlet produktene som tilbys.

De tre andre kanalene har mellomledd. Distribusjonsleddet grossist er den som tar imot ulike produkter, lagrer dem en tid og sender dem videre. Innenfor varehandelen finnes det flere grossistlager. Varer fra ulike produsenter sendes til et grossistlager.

Fra grossistlageret sendes det ut varer til detaljistene (utsalgsstedene, butikkene). Det finnes grossistlager for mange ulike typer varer, for eksempel elektromateriell og rørleggerutstyr og dagligvarer. Importører av ulike produkter er også grossister, for eksempel bilimportører.

Oppgaver

Generelt