Veiledning

Kjennetegn på måloppnåelse

Publisert: 13.03.2013
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Ingressbilde lærerressurs (kriterier for oppnåelse av kompetansemål)

Her er et forslag til kriterier for måloppnåelse for kapittelet om organisasjonsoppbygging. Dersom du ønsker høy måloppnåelse, må du både kunne gjengi fakta, vise at du forstår og kan anvende kunnskapen, og du må kunne bruke eksempler fra virkeligheten som illustrerer din forståelse.

Kapittelet Organisasjonsoppbygging bygger på følgende kompetansemål i læreplanen for faget Markedsføring og ledelse 1:

«Eleven skal kunne beskrive ulike måter en organisasjon kan bygges opp på.»

Oversikten nedenfor gir deg noen konkrete kriterier som hjelper deg å se hvor langt du har kommet i arbeidet med læreplanmålene.

Karakter 1–2
Lav måloppnåelse

Karakter 3–4
Middels måloppnåelse

Karakter 5–6
Høy måloppnåelse

 • Du kan nevne navnene på noen organisasjonsformer, og du kan gi noen forklaringer på hvordan de virker.
 • Du vet noe om hvorfor en organisasjonsform endres.
 • Du vet hva de forskjellige organisasjonsformene heter, og du kan forklare hvordan flere av dem virker.
 • Du kan si noe om fordeler og ulemper ved de organisasjonsformene du kjenner til.
 • Du kan si noe om hvorfor det kan være behov for å endre organisasjonsform over tid.
 • Du vet hva de forskjellige organisasjonsformene heter, og du kan forklare hvordan de virker.
 • Du vet hvorfor det kan være behov for å endre organisasjonsform i løpet av en bedrifts levetid.
 • Du kjenner til fordeler og ulemper ved de forskjellige organisasjonsformene.
 • Du kan lett gjenkjenne forskjellige organisasjonsformer fra eksempler i aviser og media. Du kan forklare hvorfor den aktuelle organisasjonsformen er valgt, og hvordan den virker.