Fagstoff

Organisasjonsoppbygging

Publisert: 13.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Bilde av mennesker som står i en pyramideformasjon på en motorsykkel.

I dette kapittelet ser vi på hvordan forskjellige organisasjoner finner det hensiktsmessig å organisere seg. Det dreier seg om hvor mange lag med ledere de vil ha, hvor lange beslutningsveiene skal være, og hvordan de skal få riktig person på rett plass, slik at organisasjonen når målene sine og de ansatte trives og kan utvikle seg. I en liten organisasjon må alle gjøre «litt av alt», men etter hvert som organisasjonen vokser, spesialiseres oppgavene gradvis. Etter å ha lest kapittelet og gjort oppgavene skal du skjønne og kunne reflektere over hvorfor og hvordan dette foregår.