Oppgave: Drøfte

Refleksjonsoppgaver til "Tilpasninger til abiotiske faktorer"

Publisert: 12.02.2013, Oppdatert: 03.08.2017
Abiotiske faktorer som påvirker planter

Disse oppgavene skal gi deg innsikt i hvilke abiotiske faktorer som kan være mangelvare for planter, og hvordan planter har tilpasset seg slike forhold. Du skal også kunne reflektere over hvorfor planter kan ha ulike tilpasninger til samme utfordring.

Myske som vokser i skyggenMyske vokser gjerne i skyggen på næringsrik jord i løvskog. 

Vannavstøtende blad hos gul nøkkeroseFlyteblad hos gul nøkkerose. 

Grankvist dekt av snøBartrær mister ikke nålene om høsten. Hvorfor ikke?

  1. Det finnes mange ulike egenskaper som kan tolkes som tilpasninger til tørke. Hvorfor har ikke planter i et slikt miljø alle disse tilpasningene?

  2. Planter som vokser i henholdsvis skygge og sol, har ofte blader som ser forskjellige ut. Kan du beskrive noen typiske forskjeller? Forklar hvordan dette kan være tilpasninger til de ulike miljøforholdene. Er disse tilpasningene arvelige, tror du?

  3. På hvilke måter kan spalteåpningene være beskyttet hos tørketilpassede blader og hva er hensikten med denne beskyttelsen?

  4. Sammenlign et skyggetilpasset blad, et tørketilpasset blad og et flyteblad. Er det noen forskjeller i plassering og mengde spalteåpninger? Forklar forskjellene.

  5. Hvorfor har vi ingen eviggrønne løvtrær i Norge, tror du?

  6. De viltvoksende bartrærne våre feller ikke nålene om høsten. Hvordan håndterer de tørkeproblematikken om vinteren?

  7. På hvilke måter kan for mye lys være et problem for planter? Hvordan har plantene tilpasset seg dette?

  8. Hvilke forskjeller og likheter ser du mellom mykorrhiza (sopprot) og nitrogen-fikserende bakterier i rotknoller hos for eksempel erteplanter?

  9. Tror du alle kjøttetende planter vokser i næringsfattige miljøer? Hvorfor/hvorfor ikke?
Relatert innhold

Aktuelt stoff

Oppgave