Oppgave: Drøfte

Refleksjonsoppgaver til "Tilpasninger hos planter"

Publisert: 06.02.2013, Oppdatert: 03.08.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Mogop i fjellet tidlig på våren

Disse oppgavene skal hjelpe deg til å reflektere over hva en tilpasning er, og hva slags generelle tilpasninger planter har utviklet for et liv på land. Du skal forstå forskjellen på arvelige og ikke-arvelige tilpasninger og kunne gi eksempler på disse.

Stengt spalteåpningEr antall spalteåpninger og plasseringen av disse lik hos alle planter? 

Sherpa høyt til fjells i HimalayaSherpaene er en folkegruppe som kommer fra fjellområdene øst i Himalaya. Tror du denne folkegruppen er tilpasset et liv høyt til fjells?

 1. Gi eksempler på abiotiske og biotiske faktorer som du tror planter må tilpasse seg i ulike miljøer.

 2. Hvilke generelle tilpasninger til landlivet kjenner du hos følgende landplantegrupper:
  1. moser
  2. karplanter
  3. frøplanter
  4. dekkfrøede blomsterplanter

 3. Hva er en tilpasning? Gi eksempler!

 4. Fjellklatrere som skal bestige Mount Everest og andre høye fjell, må først akklimatisere seg. Hva betyr det? Er denne tilpasningen arvelig eller ikke-arvelig, tror du?

 5. Tror du noen mennesker eller menneskegrupper er arvelig tilpasset store høyder uten å måtte akklimatisere seg? Begrunn svaret ditt.

 6. Kjenner du til eksempler på generelle tilpasninger til landlivet som er videre tilpasset spesielle landmiljøer?

Relatert innhold

Generelt