Fagstoff

Lasting i tråd med transportmerking

Publisert: 11.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Epler i kasser

Her lærer du hvordan vi bruker internasjonale transportmerkingssymboler for å informere om korrekt håndtering av gods.

 

Sikker lasting og lossing skal hindre at gods blir skadd under transport og ved lossing og lasting. I tillegg til at vi bruker ulike lastbærere (paller og konteinere), bruker vi også andre hjelpemidler.

Transportmerking av godset skal bidra til at de blir håndterte korrekt. Her er det særlig viktig at du kjenner disse symbolene og håndterer gods i samsvar med dem:

Internasjonale transportsymbolerInternasjonale transportsymboler.
Opphavsmann: Angerman AS
 

Ved tunge løft er ofte lastbæreren forsterket i løftepunktene. Følg derfor anvisningene slik at du unngår å skade godset.