Fagstoff

Sikker lasting og lossing i samme plan

Publisert: 11.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Epler i kasser

Sikker lasting og lossing i samme plan krever at underlaget tåler belastningen av laste- og losseutstyret samt vekten av godset.

Vi kan overføre last i samme plan:

  • mellom godsbiler
  • mellom godsbiler og terminaler

Distribusjonsbiler er i dag utstyrt med hydrauliske lastelemmer. Sikker overføring av last mellom slike biler krever at lastelemmen på den ene distribusjonsbilen hviler på den andre bilens lasteplan. Skjøt ikke lastelemmene! Dette kan føre til overbelastning, særlig hvis lastelemmene er lange.

 

Plan mellom kjøretøyOverføring av gods i plan mellom kjøretøy.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
 

Lastelemmen må hvile på rampen.Lastelemmen må hvile på rampen.
Fotograf: Gunnar Ottesen
 

 

 

 

StøttebeinstruckStøttebeinstruck.
Fotograf: Gunnar Ottesen
 

En standardlem tåler ikke kjøring med truck. Det er imidlertid mulig å montere truckforsterking med spesiallås for kjøring med 1,5 tonns truck.

Ved overføring av gods mellom kjøretøy og terminal plasserer vi lastelemmen slik at denne hviler på rampen. Ved lossing blir kjøretøyet gradvis lettere. Derfor kan du måtte senke lastelemmen under lossing for å sikre at den hviler støtt på rampen.

Overføring av gods i plan skjer normalt over korte avstander. Til slike forflytninger bruker vi både jekketraller og støttebeinstrucker. Mens jekketraller kan ha to eller fire hjul, har støttebeinstrucker alltid fire hjul.

Lastens tyngdepunkt
Opphavsmann: Gunnar Ottesen

For å oppnå best mulig stabilitet må vi plassere lasten slik at tyngdepunktet faller midt mellom gaflene på tralla eller trucken.