Fagstoff

Akt og scene

Publisert: 20.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Bilde av Pae White, vinneren av konkuransen om nytt sceneteppe til operahuset i Bjørvika i OsloEffektfullt teppefall! Sceneteppet er en viktig del av teatersalen, også estetisk sett. Da Oslo skulle få nytt operahus i Bjørvika, ble det lyst ut en konkurranse om nytt sceneteppe. Det var den ameri-kanske kunstneren Pae White som vant, med verket "Metafoil". Du kan se teppet i bakgrunnen.

Akt

Handlinga i et drama er vanligvis delt opp i akter og scener. Overgangen fra ei akt til ei anna markerer et større skille i handlinga, for eksempel overgangen fra natt til dag eller fra ett sted til et annet. Vi kan si at aktene fungerer som dramaets kapitler. Tradisjonelt har skuespill hatt fem eller tre akter, men i vår tid har alt fra ei til fem akter blitt vanlig. Aktskiftet markeres med teppefall.

Scene

Ei akt består av ei rekke scener. Scenen er den minste handlings-enheten i dramaet. Den omfatter en sammenhengende dialog eller monolog uten skifte i tid eller rom. Sceneskifter skjer vanligvis ved at en ny person kommer inn på scenen, eller ved at noen forlater den. Også et lysskifte kan markere et sceneskifte.

Scene fra Ibsens drama "Et dukkehjem"En ny person entrer rommet, og en ny scene begynner! Her fra en oppsetning av Ibsens drama «Et dukkehjem».