Oppgave: Drøfte

Syndefallsfortellinga i Bibelen

Publisert: 01.10.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Maleri av Adam og Eva før og etter syndefalletMichelangelo Buonarroti (1475–1564): Utdrivelsen fra Paradis (1510).


 

Ei fortelling fra første Mosebok

Første Mosebok (cirka 400 f.Kr.) i Bibelen handler om skapelsen og om hvordan Gud setter Adam og Eva til å leve i Edens hage. Midt i denne hagen står to trær. Fruktene av livets tre gir evig liv, og eplene fra kunnskapens tre gir kunnskap om godt og ondt. Gud forbyr Adam og Eva å spise fruktene på kunnskapens tre: "Dere må ikke spise av den og ikke røre ved den; for da skal dere dø.".

 

 

Oppgave 1

Spørsmål til teksten

Les kapittel 3 i første Mosebok (syndefallsfortellinga) og svar på spørsmåla:

 

 1. Hvorfor kommer døden inn i menneskenes liv, ifølge Bibelen? Svar kort.
 2. Hva er det slangen lover Eva dersom hun spiser av treet til kunnskap om godt og ondt?
 3. Hvilket av slangens løfter er sant, og hvilket viser seg å være falskt?
 4. Syndefallet har ført til at mennesket nå er likt Gud på ett bestemt punkt, nemlig at det kjenner godt og ondt (vers 22). Hva vil det si å kjenne godt og ondt, tror du?
 5. Det er ikke bare fordi de har brutt Guds forbud, at Adam og Eva må forlate paradis. Hva er den andre grunnen?
 6. Hva mer enn utdrivelse fra Paradis og dødelighet er det Gud straffer mannen og kvinnen med, ifølge Bibelen?

 

 

Oppgave 2

Sammenlikn ulike fortellinger om døden.

Sammenlikn syndefallsfortellinga med eposet om Gilgamesj og med den samiske fortellinga om den gylne tida og hvordan den tok slutt. Tekstene finner du i dette kapitlet.

 

 1. De tre fortellingene gir ulike svar på hvorfor menneskene må dø. Gjør kort rede for disse svara, og utdyp hva de innebærer:
  • Er det menneskenes egne gjerninger som er årsaka til at de må dø?
  • Skyldes det hele tilfeldigheter?
  • Er det fordi gjerrige guder ikke vil dele sin udødelighet med menneskene?
  • Eller skyldes det andre forhold?
 2. Hvilken type fortelling hører disse tre tekstene til?
 
Oppgaver
Relatert innhold