Fagstoff

Salgsprosessen

Publisert: 12.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Bilde av en kvinne med armene i kors som ser uinteressert på sko og smykke som blir holdt opp foran henne.

Dette kapittelet handler om salg, og her skal du få innblikk i salgsprosessen og i forskjellige måter vi selger på. Du skal få se at det ikke bare dreier seg om å holde frem de varene som finnes, men det handler også om relasjonsbygging og samarbeid. En gang for alle tar vi et oppgjør med negative holdninger til salgsyrket, for selgeren representerer ofte selve hjertet i bedriften – det er her det skjer!