Oppgave: Repetisjon

På’n igjen!

Publisert: 12.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Piktogram for repetisjonsoppgave. 

Spør hverandre!

For at du skal huske hva salgsprosessen er, og hva som inngår i hver fase, er det lurt å bearbeide stoffet og tvinge seg selv til å bruke egne ord for å forklare begreper. Det er da du virkelig lærer!

Hvis du vil lære på en annen måte, kan du prøve å lære det bort til den du sitter ved siden av. Da er du nærmest sikker på at du kan det, for det du lærer bort til andre, det du kunne selv. Svar derfor først på spørsmålene selv, skriftlig. Gå så sammen med sidemannen og still hverandre annethvert spørsmål.

Repetisjonsspørsmål

 

 • Hva er forskjellen på personlig salg og massekommunikasjon?
 • Hva er forskjellen på engangsselgeren og relasjonsmarkedsføreren?
 • Forklar de tre forskjellige formene for salg vi har – butikksalg, feltsalg og telefonsalg.
 • Hvilke fem faser deler vi salgsprosessen inn i her?
 • Hva går planleggingsfasen ut på?
 • Hva er det viktig å tenke på i kontaktfasen?
 • Hva er de største fallgruvene i demonstrasjonsfasen?
 • Hvordan kan vi «manne oss opp til» å avslutte salget? Hvordan avslutter vi et salg?
 • Gi noen gode argumenter for å følge opp etter at du har solgt.
 • Nevn noen viktige egenskaper ved en god selger.
 • Hva kan være gode forhandlingsområder? Hvordan kan vi oppnå noe av dette?