Bilde

Synapse hvor medisin eller narkotika påvirker impulsoverføringen

Publisert: 06.02.2013
Tegning av synapse hvor narkotika blokkerer reseptorene.

Nevrotransmittere (røde kuler) fører en nerveimpuls (fra venstre) over til synapsen ved å feste seg til reseptorene (rosa) på mottakercella. Medikamenter og narkotika (blå trekanter) kan binde seg til reseptorene og blokkere for impulser eller hindre gjenopptak av transmitterstoff, slik at impulsene sendes uavbrutt.