Begrep

De mest brukte rusgivende stoffene i samfunnet vårt

Publisert: 06.02.2013, Oppdatert: 26.07.2017
  • alkohol
  • cannabis (hasjisj, marihuana)
  • amfetamin, metamfetamin, kokain, ecstasy, khat
  • benzodiazepiner og lignende legemidler (beroligende midler, epilepsi- og sovemedisiner)
  • opioider som heroin, morfin, kodein, metadon, buprenorfin, oksykodon
  • flyktige stoffer/løsemidler (sniffestoffer)
  • andre narkotiske stoffer som GHB, LSD, PCP (englestøv), psilocybin (fleinsopp)