Oppgave: Drøfte

En flik av virkeligheten

Publisert: 30.01.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

dronning Sonja leser eventyr for Ingrid Alexandra  

Bildene i disse oppgavene er hentet fra Slottets offisielle julefotografering i 2012. De bildene vi har valgt, har forskjellig utsnitt.

 

Oppgave 1

Studer bildet ovenfor.

 1. Hvilket bildeutsnitt er brukt i dette bildet?
 2. Hvilke personer er med på bildet?
 3. Hvilken aktivitet er det som foregår?
 4. Hva forteller bildet om relasjonen mellom personene i bildet?
 5. Hva er budskapet i bildet?
 6. Hva befinner seg utenfor bilderammen?

Oppgave 2

 1. Hvilket bildeutsnitt er brukt i dette bildet?
 2. Hvilken ny informasjon gir dette bildeutsnittet?
 3. Hva befinner seg utenfor bilderammen?

Oppgave 3

 1. Hvilket bildeutsnitt er brukt i dette bildet?
 2. Hvilke personer er med på bildet?
 3. Hva forteller bildet om relasjonene mellom personene i bildet?
 4. Hvem er avsenderen av dette bildet?
 5. Hvilket budskap ønsker avsenderen å formidle?
 6. Hva befinner seg utenfor bilderammen?

Oppgave 4

De offisielle bildene fra julefotograferingen i 2012 er lagt ut på nettsiden kongehuset.no: Julefotografering på Slottet 

 1. Hvilke bildeutsnitt har kongehuset valgt på sin egen nettside?
 2. Hva kan grunnen være til at Slottet har valgt nettopp disse bildeutsnittene?

 

 

Relatert innhold

Generelt