Fagstoff

Hva er norsk kultur?

Publisert: 04.02.2013, Oppdatert: 05.09.2017
Kvinne med innvandrerbakgrunn med flagg og bunad

Debatten om norsk kultur og hva som kjennetegner den, har pågått i mange år. Men den skjøt ekstra fart etter at FrP-politikeren Christian Tybring-Gjedde i desember 2012 ba den nyutnevnte kulturministeren Hadia Tajik besvare følgende spørsmål i Stortinget: "I de senere årene er det vært diskutert flittig i ulike medier om hva norsk kultur inneholder og innebærer. Kulturministeren er landets øverste ansvarlig for kultur, og jeg ønsker derfor å vite hvordan statsråden definerer norsk kultur og hvilken grad hun mener det er viktig for landet å verne om og beskytte vårt lands kultur og tradisjoner?" (www.stortinget.no) Hadia Tajik er 32 år og fra Rogaland. Hun er muslim og den første ministeren med minoritetsbakgrunn.

BunadEr bunad norsk kultur? 

FårikålEr fårikål norsk kultur? 

17. maiEr 17. mai norsk kultur? 

StavkirkeEr stavkirker norsk kultur? 

PizzaEr Pizza Grandiosa norsk kultur? 

IbsenEr Henrik Ibsen norsk kultur?
Fotograf: Scanpix
 

VottEr votten norsk kultur? 

Thomas Hylland EriksenProfessor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen 

Geir LippestadGeir Lippestad 

Vinterskog. Foto.Snø og granskog 

Les mer

Finnes det en norsk kultur? 

Hva er norsk kultur? Bunad og lusekofte eller fremmedfrykt? Hva mener du?

Hva vil DU svare på det spørsmålet?

Aftenposten har siden kulturdebatten blusset opp på nyåret, stilt spørsmålet til leserne sine. Hvilke svar tror du dominerer?

Vis svarene her

Disse leder pr. 27.1.13:

 • Friluftsmennesker – nordmenn trives best når vi får gå på tur i skog og mark (1656 stemmer)
 • Vikingene og trollet – våre myter og historier har formet dagens samfunn (1200 stemmer)
 • 17. mai – denne viktige historiske dagen representerer norsk kultur (1183 stemmer)
 • Fremmedfrykt – her langt i nord frykter vi alt som er nytt (776 stemmer)

(Kilde: Aftenposten.no/spesial)

skjul

 

Hva tenker du når du ser disse svarene? Hva sier svarene om dem som har sendt inn forslag? Hva slags kulturbegrep har de? Tenker de på kulturarven? Samsvarer dette med det du ville ha svart?

Hadia TajikKulturminister Hadia Tajik leser meldingen om rikets tilstand 

Hva svarte så kulturministeren på spørsmålet til Tybring-Gjedde? Hun henviste til kulturloven og dens formålsparagraf som legger til grunn at alle skal få anledning til å delta i kulturelle aktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Nettopp dette mangfoldet mente hun var det som utgjorde norsk kultur i kulturpolitisk forstand. Videre påpekte hun at norsk kultur alltid har vært i endring, og at kulturarven har et pluralistisk opphav, slik som eksempelvis stavkirker og hardingfele, som framstår som sentrale deler av den norsk kulturarven i dag. Les mer her 

Hadjiks svar om at den norske kulturen stadig er i endring, og at det er vanskelig å definere den og finne essensen, fikk journalisten Jon Hustad til å gå i strupen på kulturministeren. Han skrev en kronikk i Aftenposten 2.1.13 med overskriften "Ikkje min kulturminister". Her støtter han seg på sosialantropologen Fredrik Barths utsagn:

«Dersom det lønner seg å gjøre noe annet enn hva man har gjort før eller blitt fortalt man skal gjøre, ja, så gjør man det. Enhver samfunnsordning er under stadig press fra folk som vil lure seg unna eller bruke den til egen fordel. Er ikke et samfunn konstituert slik at det bestyrker seg selv, vil folk komme til å undergrave det. Samfunn blir altså dypest sett skapt på mikronivå i relasjoner mellom enkeltindivider.»1 

Med henvisning til Barth mener altså Hustad at det ikke kan være så vanskelig å definere en essens av norsk kultur, og han går langt i å antyde at denne essensen er truet på grunn av stor innvandring. Til slutt oppfordrer han kulturministeren til å se på forskjellen mellom norsk og pakistansk kultur. Han antar at hun ikke vil ha problemer med å skille disse kulturene fra hverandre og heller ikke med å se hvilken av de to samfunnsmodellene hun ville ha foretrukket. Les kronikken her: Ikkje min kulturminister 

Kronikken til Hustad blåste virkelig liv i debatten. Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen kommenterte utspillene fra Tybring-Gjedde og Hustad med at han ser dem som utslag av frykt for at det velkjente i den norske kulturen skulle forsvinne på grunn av innvandring, men også som utslag av en slags konkurranse om moralsk overlegenhet. Han tror heller ikke at det er tilfeldig at en kulturminister med minoritetsbakgrunn blir bedt om å definere norsk kultur. Les artikkelen Hylland Eriksen om norsk kultur 

Med bakgrunn i den heftige debatten ble det 16. januar 2013 arrangert et møte i Interkulturelt Museum i Oslo. I panelet satt mange av aktørene som hadde gjort seg bemerket med ulike innspill rundt spørsmålet om norsk kultur. Noen av problemstillingene som ble reist på møtet, var:

 • Finnes den norske kulturen?
 • Kan man i så fall definere den?
 • Er denne kulturen konstant, eller i stadig endring?
 • Er det i et globalisert Norge riktigere å snakke om kultur i Norge enn norsk kultur?

Hva ville du ha svart på disse spørsmålene? Hvordan forholder dette seg til det du har lært om den beskrivende og den dynamiske kulturforståelsen?

En av paneldeltakerne, Høyres Torbjørn Røe Isaksen, mente at kulturbegrepet kanskje burde defineres på nytt, og at det handler mer om norsk virkelighet – erfaringer gjennom vår historie og kontekst – enn om norsk kultur. 

Med 22. juli som bakteppe har flere debattanter tatt til orde for at det er våre verdier som er det sentrale for norsk kultur. Geir Lippestad, Breiviks forsvarsadvokat, er en av dem:

"For meg er det ikke et viktig tema om norsk kultur er hva du har på deg eller hvor du drar på ferie. Det viktige er hva som er norske verdier, som ytringsfrihet, likestilling, respekt, og at vi forsto at Breivik måtte ha en rettssak." Lenke til artikkel om Geir Lippestads foredrag  

Her framhevet han forundringen den norske reaksjonen på massemorderen ble møtt med av utenlandske medier; Satt han ikke i bur? Hvorfor fikk han i det hele tatt en rettssak og en advokat? Hvorfor fikk han ikke dødsstraff?

Som vi ser, er det ikke lett å bli enig om hva norsk kultur er, eller om den en gang finnes. Kanskje må vi nøye oss med å se på naturen som noe særegent norsk, slik som i Tarjei Vesaas sitt dikt Snø og granskog:

Tale om heimsleg –
snø og granskog
er heimsleg

Snø og granskog 

Eller kanskje vi ikke kan bli enig om det heller?

Oppgaver

 1. Hva vil du definere som norsk kultur? Finnes den? Skriv et blogginnlegg.
 2. Diskuter:
  • Hvorfor er det så vanskelig å bli enige om hva norsk kultur er?
  • I denne artikkelen møter vi mange synspunkter på hva norsk kultur er. Plasser hvor de ulike synspunktene hører hjemme i forhold til begrepene du har lært (normativ, deskriptiv, dynamisk, essensialistisk, etnosentrisk og kulturrelativistisk kulturforståelse).