Fagstoff

Sikkerhetskopiering med rotasjon av lagringsmedier

Publisert: 12.02.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Data sikkerhet

De ulike typene sikkerhetskopiering kan kombineres for å lage en effektiv sikkerhetskopieringsrutine med rotasjon av lagringsmedier (backup-rotasjon).

En tabell for rotasjon av lagringsmedier kan se slik ut:

Kopieringstidspunkt

Kopitype

Bånd

lørdag 01.00

full

uke 1

tirsdag 01.00

inkrementell

dag 1

onsdag 01.00

inkrementell

dag 2

torsdag 01.0

inkrementell

dag 3

fredag 01.00

inkrementell

dag 4

Figur: Forslag til rotasjon – sikkerhetskopiering. Av Arne Jansen

Kopieringen er automatisert og starter automatisk kl. 01.00 om natten når det er liten eller ingen aktivitet. Man begynner med en fullstendig sikkerhetskopi av alle data. Denne lagres på et bånd som blir kalt «uke 1».

Det tar normalt både en del tid og en del plass å kjøre en full kopiering. Etter neste arbeidsdag er det tvilsomt at alle filene er blitt endret, så da er det ingen grunn til å ta kopi av alle filene igjen. Man kan da ta en inkrementell sikkerhetskopi, som bare vil ta med de filene som er blitt brukt eller opprettet etter den normale sikkerhetskopien. Den nye sikkerhetskopien tar derfor mye mindre plass og går langt raskere.

Før kopien kjøres, må man bytte ut båndet med ett nytt som blir kalt for «dag 1», og man flytter «uke 1»-båndet til en sikker oppbevaring.

Slik fortsetter man med inkrementelle sikkerhetskopier på nye bånd (dag 2–4) fram til neste gang det er tid for en full sikkerhetskopiering igjen – etter en uke.

Da starter rotasjonen på nytt med en ny fullstendig sikkerhetskopi, og man bruker da enda et nytt bånd som blir kalt for «uke 2». Når man skal gjøre de inkrementelle sikkerhetskopiene etter hver arbeidsdag, bruker man dagsbåndene på nytt.

Slik fortsetter man, og på slutten av måneden er det ett ukesbånd for hver av de siste fire ukene. Det siste båndet legges til side og kalles for «måned 1» eller navnet på måneden. Så starter rotasjonen på nytt med ukesbånd 1 og de fire dagsbåndene, og så tar man ut det siste av ukesbåndene hver måned.

Etter ett år har man følgende:

  • kopi av alle data og endringer som er gjort den siste uken (ukesbåndet og de fire dagsbåndene)
  • kopi av alle data slik de var i slutten av hver uke for de siste fire ukene (ukesbåndene)
  • kopi av alle data slik de var i slutten av hver måned for de siste tolv månedene (månedsbåndene)

Totalt er det brukt 19 bånd, og hvis det er behov for det, kan man også legge det siste båndet i hvert år til side før rotasjonen starter igjen.

Dette kan virke unødvendig tungvint, men vi kan se på noen eksempler som viser hvorfor et slikt system er fornuftig.

  • Hvis noen har opprettet en ny fil på en tirsdag og ved et uhell sletter den dagen etter, vil filen kunne hentes fram igjen fra kopien som ble tatt natt til onsdag («dag 1»-båndet).
  • Hvis noen opprettet en fil for en uke siden og ved et uhell sletter den i dag, vil ikke filen finnes på noen av dagsbåndene – men den kan hentes fram igjen fra den siste ukeskopien.
  • Hvis noen oppretter en fil i februar, sletter den ved et uhell i mars, og oppdager det først i mai, vil filen kunne hentes fram fra månedsbåndet fra februar. 

Muligheten for å kunne gå tilbake i tid kan også være avgjørende hvis man blir rammet av et datavirus som det tar tid før man oppdager. Det kan føre til at man må gjenopprette data fra uken eller måneden før systemet ble infisert.

Et alternativ vil selvsagt være å bruke et nytt bånd til hver sikkerhetskopi, men det blir unødvendig kostbart.

Du finner et eksempel på en rutine for sikkerhetskopiering som benytter en rotasjon som beskrevet over, i kompetansemålet «Dokumentere og gjøre tilgjengelig løsninger på problemer» i Bruker- og driftsstøtte.

Lenke

Sikkerhetskopiering – Veiledning fra NorSIS