Fagstoff

Differensiell og inkrementell sikkerhetskopiering

Publisert: 12.02.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Data sikkerhet

I filsystemet er det bygget inn funksjoner spesielt med tanke på rutiner for sikkerhetskopiering. Blant annet er det mulig å kun ta sikkerhetskopi av filer som har endret seg siden forrige kopiering.

Alle filer og mapper har noen egenskaper som kalles for attributter. I Windows kan du se attributtene for en fil eller mappe ved å høyreklikke på den og velge egenskaper. Nederst i dialogboksen med generelle egenskaper vises attributtene for skrivebeskyttelse og skjult samt en knapp for å vise avanserte attributter.

Figur: Dialogboks for avanserte attributter. fra MicrosoftDialogboks for avanserte attributter.
Opphavsmann: Microsoft
 

Det interessante filattributtet for sikkerhetskopiering kalles for arkiv-attributtet og vises i dialogboksen som «Fil klar for arkivering». Programmer for sikkerhetskopiering bruker dette attributtet når de skal avgjøre om en fil er endret siden forrige kopiering.

Hvis arkiv-attributtet er slått på («Fil klar for arkivering» er haket av), er filen endret siden forrige sikkerhetskopiering. Hvis arkiv-attributtet er slått av, er det motsatt.

Windows slår på arkiv-attributtet når en fil blir lagret. Du kan kontrollere dette selv ved først å slå av arkiv-attributtet for en fil. Deretter åpner du filen, gjør en endring, og lagrer den. Nå vil det stå en hake ved «Fil klar for arkivering» igjen.

Programmer for sikkerhetskopiering bruker dette attributtet ved å slå det av for alle filer det tar en kopi av. Når du senere ønsker å ta en ny sikkerhetskopi, kan du be om at programmet bare tar kopi av de filene som er endret siden sist. Dette vil da være alle filer hvor arkiv-attributtet er blitt slått på fordi de er blitt lagret på nytt.

Fordelen med å bare ta kopi av de filene som er endret, er at sikkerhetskopieringen går mye raskere og kopien tar vesentlig mindre plass.

For å kunne holde orden på hva sikkerhetskopieringsprogrammet skal ta kopi av, har ulike typer av sikkerhetskopier forskjellig betegnelse.

En normal eller full sikkerhetskopiering er det vi kan kalle for en vanlig sikkerhetskopi. Det vil si at programmet tar kopi av alle mapper og filer uavhengig av om arkiv-attributtet er slått av eller på fra før. Merk at programmet vil slå av arkiv-attributtet for alle filene når kopieringen er utført.

Når vi starter sikkerhetskopiering, må vi alltid begynne med en normal sikkerhetskopi, men etter dette kan du godt benytte et av de to andre alternativene, kalt differensiell sikkerhetskopiering og inkrementell sikkerhetskopiering.

Begge tar bare kopi av filer som har arkiv-attributtet slått på – altså bare filer som er endret eller er nye siden forrige sikkerhetskopi.

Forskjellen på differensiell og inkrementell består i hva de gjør med arkiv-attributtet. Differensiell sikkerhetskopiering vil la arkiv-attributtet stå urørt, mens inkrementell vil slå det av på samme måte som en normal eller full sikkerhetskopiering.

Type sikkerhetskopi

Tar kopi av

Arkiv-attributt

Normal

alle filer uavhengig av hva arkiv-attributtet er satt til

slår av arkiv-attributtet

Inkrementell

kun filer hvor arkiv-attributtet er slått på

slår av arkiv-attributtet

Differensiell

kun filer hvor arkiv-attributtet er slått på

endrer ikke arkiv-attributtet

Figur: Typer sikkerhetskopiering. Forfatter: Arne Jansen